FSD2212 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004: yhdistetty aineisto

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Niiranen, Vuokko (Kuopion yliopisto. Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos)
  • Lumijärvi, Ismo (Tampereen yliopisto. Johtamistieteiden laitos)
  • Kiljunen, Pentti (Yhdyskuntatutkimus)

Asiasanat

arviointi, henkilöstö, henkilöstöjohtaminen, kehittämishankkeet, kehittämisprojektit, kehityskeskustelut, kunnallinen päätöksenteko, kunnalliset luottamushenkilöt, kunnat, kuntayhtymät, laadunhallinta, laatujärjestelmät, strategiat, strateginen johtaminen, tarkastuslautakunnat, tasapainotettu mittaristo, tavoitteet, tuloksellisuus, työyhteisöt, visiot

Sisällön kuvaus

Aineisto on yhdistelmä henkilöstön ja luottamusmiesten vastauksista Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarvioinnin tutkimukseen. Mukaan on otettu ne muuttujat, jotka olivat yhteisiä tai sellaisiksi tulkittavia molemmille vastaajaryhmille. Tarkempi aineistonkuvaus on yhdistettyjen aineistojen (FSD2210, henkilöstö ja FSD221, luottamushenkilöt) yhteydessä.

Tutkimuksissa kartoitettiin tasapainotetun mittariston (balanced scorecard) mallin mukaisen tuloksellisuusarvioinnin käyttöä kunnallisissa palveluissa. Kysely kohdistettiin tutkimukseen osallistuvan kunnan tai kuntayhtymän työntekijöille ja luottamusmiehille. Kyselyn aihealueet koostuivat mm. työyhteisön tilasta ja toiminnasta, tuloksellisuusarvioinnista, visioista, strategioista ja tavoitteista sekä henkilöstöjohtamisesta.

Taustamuuttujia olivat mm. työpaikan sijaintikunta, vastaajan ammatti, sukupuoli ja ikä. Lisäksi vastaajat on jaoteltu sen mukaan kuuluvatko he henkilöstöön, luottamusmiehiin vai esimiehiin. Taustamuuttujana on myös vastaajan toimiala.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.