FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Harisalo, Risto (Tampereen yliopisto. Julkisoikeuden laitos)
  • Stenvall, Jari (Tampereen yliopisto. Julkisoikeuden laitos)

Asiasanat

arvot, hallinnonalat, instituutiot, luottamus, ministeriöt, politiikka, toimintamallit, valta, valtionhallinto, viranhaltijat

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien luottamusta eri ministeriöihin ja mielipiteitä ministeriöiden toiminnasta.

Aluksi kysyttiin, kuinka aktiivisesti vastaajat seuraavat tai kuinka kiinnostuneita he ovat erilaisita asioista kuten kunnallispolitiikasta, politiikasta valtakunnan tasolla, ministeriöiden toiminnasta ja kansalaistoiminnasta. Heiltä kysyttiin myös omaa käsitystä siitä, kuinka hyvin he tuntevat erikseen lueteltujen ministeriöiden toimintaa. Tämän jälkeen käsiteltiin luottamusta: kuinka suurta luottamusta vastaajat tuntevat eri ministeriöitä kohtaan, ja kuinka paljon he luottavat erilaisiin yhteiskunnallisiin instituutioihin, kuten eduskuntaan, kirkkoon, tiedotusvälineisiin, poliisiin ja Euroopan unioniin.

Seuraavaksi selvitettiin mielipiteitä eri ministeriöiden tärkeydestä sekä kysyttiin, kuinka vaikutusvaltaisina vastaajat eri ministeriöitä pitävät. Lopuksi esitettiin erilaisia ministeriöiden toimintatapoihin liittyviä väittämiä, sekä kysyttiin, kuinka hyvin ministeriöiden toiminnassa toteutuvat erilaiset arvot (puolueettomuus, asiantuntemus, oikeudenmukaisuus, lahjomattomuus jne.).

Taustamuuttujia olivat mm. sukupuoli, ikä, asuinkunnan koko, koulutus ja ammattiryhmä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.