FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Miettinen, Heikki (Efeko)
  • Paasikallio, Martti (Efeko)

Asiasanat

Internet, arki, asuminen, julkiset palvelut, kaupungit, koulunkäynti, kulttuuripalvelut, kunnat, lastenhoito, liikunta, liikuntapalvelut, terveydenhoito, tiedotus, turvallisuus

Sisällön kuvaus

Kaupunkipalvelututkimus 2005 kartoittaa kuntalaisten mielipiteitä hallinnon ja palvelujen nykytilanteesta ja kehittämistarpeista.

Tutkimuksessa tiedusteltiin vastaajan tyytyväisyyttä omaa asumista ja asuinaluetta koskeviin asioihin ja asuinalueen valintaan vaikuttavia tekijöitä. Seuraavaksi kysyttiin lasten päivähoitoon ja koulunkäyntiin liittyviä kysymyksiä, minkä jälkeen tiedusteltiin kunnan terveyspalveluiden käyttöä ja tyytyväisyyttä niihin. Myös vanhustenhoidon kehittäminen oli kiinnostuksen kohteena. Vapaa-ajan palveluihin liittyen kysyttiin, montako kertaa vastaaja on käyttänyt eri palveluja kotikunnassa tai muussa kunnassa ja onko vapaa-ajan palveluja vastaajan mielestä riittävästi. Vastaajaa pyydettiin myös antamaan arvionsa kunnan Internet-sivuista ja puhelinpalveluista. Lisäksi haluttiin tietää, miten hyvin erilaiset asiat asuinkunnassa ovat vastaajan mielestä ja mitä kunnan palveluja vastaaja on käyttänyt edellisen vuoden aikana. Vastaajalle esitettiin myös kysymyksiä kunnan asioiden tiedottamiseen liittyen sekä pyydettiin arvioimaan erilaisia kuntaa koskevia väittämiä. Haluttiin myös tietää, onko vastaajalla ollut arkielämästä selviytymistä vaikeuttavia ongelmia ja onko hän saanut niihin apua. Lisäksi tiedusteltiin onko vastaaja muuttamassa, jos on niin minne, millaiseksi vastaaja kokee asuinalueensa turvallisuuden sekä miten huolestunut hän on erilaisista rikoksista asuinkunnassa. Lopuksi esitettiin vastaajan liikkumiseen liittyen kysymyksiä vapaa-ajan kuntoliikunnasta, työ- ja koulumatkaliikunnasta sekä arkiliikunnasta.

Taustamuuttujina kyselyssä ovat mm. vastaajan sukupuoli, ikä, asuinkunta, perhetyyppi, koulutus, asuinalue, ammatti ja lasten lukumäärä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.