FSD2437 Työuupumushaastattelut 2001

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kinnunen, Ulla (Tampereen yliopisto. Psykologian laitos)

Asiasanat

jaksaminen, kuntoutus, masennus, stressi, toipuminen, työ, työn kuormittavuus, uupumus, väsymys

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa haastateltiin 34 henkilöä, jotka olivat osallistuneet työuupumusta hoitaville kuntoutuskursseille keskisuomalaisessa kuntoutuskeskuksessa vuonna 2001.

Haastattelu oli luonteeltaan puolistrukturoitu; se sisälsi sekä etukäteen rajattuja kysymyksiä mutta myös vapaampia haastatteluosuuksia teemahaastattelun tapaan. Haastattelu jakautui seuraaviin teemoihin: 1) työuupumuksen kokeminen tällä hetkellä, 2) työuupumuksen synty ja tausta (mm. työuupumuksen erilaiset oireet ja niiden kytkeytyminen työ- ja yksityiselämän tilanteeseen), 3 työuupumusprosessin eteneminen (mm. muutokset työuupumuksen oireissa ja työ- ja yksityiselämässä) ja 4) työuupumus ja selviytyminen tällä hetkellä (mm. avun tarve ja muutosten tarve työ- ja yksityiselämässä). Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.