FSD2458 Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Harju, Johanna (Turun kauppakorkeakoulu. TSE Entre)
  • Heinonen, Jarna (Turun kauppakorkeakoulu. TSE Entre)
  • Kovalainen, Anne (Turun kauppakorkeakoulu. TSE Entre)
  • Känsälä, Marja (Turun kauppakorkeakoulu. TSE Entre)
  • Malinen, Pasi (Turun kauppakorkeakoulu. TSE Entre)
  • Stenholm, Pekka (Turun kauppakorkeakoulu. TSE Entre)
  • Toivonen, Jouko (Turun kauppakorkeakoulu. TSE Entre)

Asiasanat

arvot, elinkeinoelämä, liike-elämä, omistajuus, perhe-elämä, perheyritykset, sukupolvet, työ, yrittäjät

Sisällön kuvaus

Tutkimus käsitteli vuonna 2002 toimineita suomalaisia pk-yrityksiä. Tarkoituksena oli selvittää perheyrityksen merkitystä, haasteita ja ongelmia Suomessa, sekä tuottaa konkreettista ja ajankohtaista tietoa perheyritysten kehittämistarpeista.

Aluksi selvitettiin yleisiä tietoja yrityksestä. Vastaajalta kyseltiin perustamisvuotta, henkilöstömäärää, liikevaihtoa ja viennin osuutta liikevaihdosta, sekä toimiko yritys paikallisilla, alueellisilla vai kansainvälisillä markkinoilla. Vastaajat ilmoittivat yrityksen ensisijaisen asiakaskunnan sekä sen osuuden liikevaihdosta. Lisäksi he arvioivat yrityksen taloudellista tilannetta. Seuraavaksi selvitettiin perheen roolia yrityksessä. Haastateltavilta kysyttiin esimerkiksi, oliko lähisukulaisilla omistusosuutta yrityksessä, työskentelivätkö he palkallisina työntekijöinä tai avustavina työntekijöinä, ja kuinka paljon yrityksen asioista keskusteltiin perheen kanssa. Vastaajat ilmoittivat, kuinka mones nykyinen omistajasukupolvi oli, kuinka suuri oli lähisuvun omistusoikeus yrityksestä, ja omistiko perhe muita yrityksiä. Yritystoiminnan tavoitteita selvitettiin tiedustelemalla, kuinka tärkeinä vastaaja piti esimerkiksi liikevaihdon kasvattamista, työpaikkojen varmistamista tai henkilökohtaisten kehitysmahdollisuuksien tarjoamista. Lisäksi selvitettiin, kasvoiko yrityksen liikevaihto, ja kuinka sitä pyrittiin kasvattamaan. Yritystoiminnan arvoja ja käytäntöjä selvitettiin erilaisin kysymyksin.

Seuraavaksi vastaajat arvioivat perheyrittäjyyden vahvuuksia, kuten jäsenten sitoutumista, yhtäläisiä näkemyksiä tavoitteista, päätöksenteon nopeutta. Perhe-elämän ja yritystoiminnan vuorovaikutusta ja ristiriitoja selvitettiin kysymyksin, jotka käsittelivät työn ja perheen ristiriitoja, työnjakoa, osaamista, yrityksen kehittämistä, tiedonkulkua, palkitsemista, sitoutumista ja omistajuutta. Muiden tahojen roolia yrityksessä selvitettiin muun muassa tiedustelemalla oliko perheen ja muiden omistajien välillä luottamuspulaa, erimielisyyksiä voitonjaosta tai tavoitteista, ja oliko ulkopuolisilla omistajilla liian paljon vaikutusvaltaa. Vuorovaikutusta ulkopuolisten työntekijöiden kanssa selvitettiin lyhyesti muutamalla kysymyksellä. Liiketoiminnan tulevaisuutta selvitettiin tiedustelemalla mahdollisesta sukupolvenvaihdoksesta. Lopuksi kyseltiin liiketoiminnan siirtoon liittyvistä haasteista, kuten toiminnan jatkajan löytämisestä, yritystoiminnasta luopumisen raskaudesta, osaamisen siirtämisestä, mahdollisten jatkajien ammattitaidosta ja liiketoiminnan siirron rahoittamisesta.

Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat muun muassa yrityksen perustamisvuosi, henkilöstömäärä, yhtiömuoto ja liikevaihto.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.