FSD2474 Opiskelu ammattikorkeakoulujen englanninkielisissä koulutusohjelmissa 2009

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Niemelä, Anna (Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö (Otus))

Asiasanat

ammattikorkeakoulut, kansainvälistyminen, kieli ja kielet, kielitaito, korkeakouluopiskelu, opiskelijajärjestöt, opiskelijavaihto, opiskelu, oppiminen, työelämä, työharjoittelu, ulkomaalaiset

Sisällön kuvaus

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella ammattikorkeakoulujen englanninkielisissä koulutusohjelmissa opiskelevien suomalaisten ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kokemuksia opinnoistaan. Tutkimus toteutettiin internet-lomakekyselynä ja se suunnattiin vuosina 2005-2008 opintonsa aloittaneille perustutkinto-opiskelijoille. Kyselyyn vastasi 687 opiskelijaa, joista 38% oli suomalaisia ja 62% kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita.

Aineisto sisältää kahden vastaajaryhmän, suomalaisten ja ulkomaalaisten, vastaukset. Kyselylomakkeet olivat joiltakin osin erilaiset. Osa kysymyksistä esitettiin vain toiselle vastaajaryhmälle.

Kysely rakentui seitsemästä osiosta. Aluksi selvitettiin eri seikkojen vaikutusta koulutusohjelmaan hakeutumiselle. Opintojen tasoa ja kansainvälisyyttä selvitettiin kysymyksillä opetusmenetelmistä, vaihto-opiskeluun osallistumisesta, kieli- ja kulttuuriopinnoista, työharjoittelusta, ura- ja rekrytointipalveluista, työelämäyhteyksistä sekä koulutusohjelman koetuista hyödyistä ja haasteista. Seuraavaksi opiskelijat arvioivat erilaisia ohjausta, tukea, palautetta ja vaikutusmahdollisuuksia koskevia väittämiä. Neljännessä osiossa kyseltiin opiskelijayhteisöstä ja ilmapiiristä. Vastaajat ottivat kantaa ammattikorkeakoulunsa ilmapiiriin, ilmaisivat tyytyväisyytensä sosiaalisiin suhteisiinsa opiskelijayhteisössä ja ottivat kantaa opiskelijatoimintaan. Työelämäyhteyksiä käsittelevässä osassa kyseltiin kansainvälisyysosaamisesta, tutkinnon työmarkkina-arvosta ja suunnitelmista valmistumisen jälkeen.

Taustamuuttujina olivat mm. ikä, sukupuoli, korkein suoritettu tutkinto, ammattikorkeakoulu ja koulutusala.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.