FSD2510 Johtaminen monikulttuurisessa koulussa - rehtorihaastattelut 2004

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kuukka, Katri (Tampereen yliopisto. Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus)

Asiasanat

etiikka, johtaminen, kasvatustiede, koulut, maahanmuuttajat, maahanmuutto, monikulttuurisuus, opettajuus, opetus, peruskoulu, rehtorit, uskonto

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu vuonna 2004 kerätyistä 25 monikulttuurisen peruskoulun rehtorien haastatteluista. Haastatteluissa käsiteltiin monikulttuurisuuden rehtoreille asettamia johtamisen haasteita sekä kysymyksiä koskien eri kulttuureista tulleiden oppilaiden ja heidän huoltajiensa integroitumista suomalaiseen kouluun ja sen toimintakulttuuriin. Monikulttuurisen koulun johtamisen näkökulman lisäksi aineisto tuo esille opetuksen haasteita ja kulttuurien kohtaamiseen liittyviä dilemmoja sekä rehtoreiden tulkinnat monikulttuurisuuden käsitteestä ja sen rikkaus- ja haasteulottuvuuksista.

Taustatietoina ovat vastaajan ikä, sukupuoli, kuinka kauan työskennellyt rehtorina nykyisessä koulussa, onko haastateltavalla maahanmuuttajataustaisia ystäviä tai läheisiä, työskenteleekö koulussa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä, onko koulun johtokunnassa maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, koulun oppilasmäärä, oppilasmäärän maahanmuuttajataustaisuus prosentteina sekä toisiksi suurin kieliryhmä suomen kielen jälkeen.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.