FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kantomaa, Marko (Nuori Suomi)
  • Karvinen, Jukka (Nuori Suomi)
  • Norra, Jan (Nuori Suomi)
  • Orjala, Anu (Nuori Suomi)
  • Ruokonen, Reijo (Nuori Suomi)

Asiasanat

harrastukset, koulut, lapset (ikäryhmä), leikit, liikunta, liikuntapaikat, lähipalvelut, pihat, urheilu, vapaa-aika, virkistysalueet, välitunnit

Sisällön kuvaus

Tutkimus on osa Nuori Suomi ry:n toteuttamaa lähiliikuntapaikkojen monitahoarviointia. Arviointitietoa kerättiin neljältä eri taholta: lähiliikuntapaikkahankkeiden toteuttajilta (FSD2537), lähiliikuntapaikkojen lähiympäristön lapsilta ja nuorilta (FSD2535) sekä heidän vanhemmiltaan (FSD2536) ja kouluilta (FSD2538), joiden piha-alueet oli kunnostettu asuinalueen lähiliikuntapaikoiksi.

Lasten ja nuorten kyselyssä kysymykset oli jaoteltu kahteen aihepiiriin: välituntiliikuntaan koulupäivän aikana ja kouluajan ulkopuoliseen vapaa-ajan liikuntaan. Välituntiliikuntaan liittyen vastaajia pyydettiin valikoimaan mieluisimmat liikuntapaikkansa ja järjestämään ne suosituimmuusjärjestykseen. Vastaajat arvioivat myös, kuinka suuren osan ulkovälitunneistaan käyttävät liikuntaan, kuten pallopeleihin, liikunnallisiin pihaleikkeihin tai telineissä kiipeilyyn ja onko koulupiha-alueen kunnostaminen lisännyt omaa liikuntamäärää välituntisin.

Vapaa-ajan liikuntaa koskevassa osiossa tiedusteltiin kuinka usein ja kuinka monta tuntia viikossa vastaajat harrastavat liikuntaa sekä kuinka usein he ovat lähiviikkojen aikana käyttäneet lähiliikuntapaikkoja vapaa-ajallaan. Lisäksi kysyttiin muun muassa, mitä liikuntalajeja vastaajat harrastavat eniten lähiliikuntapaikalla, kenen kanssa ja minä aikoina he liikkuvat yleisimmin alueella sekä ovatko uudet liikuntamahdollisuudet saaneet lisäämään vapaa-ajan liikuntamäärää tai kokeilemaan jotakin uutta lajia. Seuraavaksi kysyttiin tärkeimpiä syitä lähiliikuntapaikan käyttöön vapaa-ajalla sekä esteitä vapaa-ajan liikuntaan. Lopuksi pyydettiin esittämään kehitysehdotuksia sekä arvioimaan lähiliikuntapaikkaa kouluarvosanalla.

Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat osoite, sukupuoli, luokka-aste, harrastaako vastaaja urheilua tai liikuntaa urheiluseurassa ja kuinka monta kertaa viikossa sekä koululiikunnan arvosana.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.