FSD2576 Smash Asem, oikeusprosessit ja media 2008

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Noppari, Elina (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)
  • Reunanen, Esa (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)

Asiasanat

anarkismi, demokratia, joukkoviestimet, media, mielenosoitukset, oikeustaju, oikeustapaukset, oikeusturva, perusoikeudet, poliisi (organisaatiot), poliisitutkinta, provokatiivisuus, vallankäyttö, valta, vapaudenriisto, yksilönsuoja

Sisällön kuvaus

Aineiston haastatteluissa käsitellään Smash Asem -mielenosoitusta, tunnettuja oikeusprosesseja yleisemmin sekä tiedotusvälineiden roolia ja valtaa. Haastateltavina on kansalaisaktivisteja, poliisin päällystöviranhaltijoita, muita johtavia viranhaltijoita, tutkijoita sekä oikeuden korkeissa viroissa olevia henkilöitä.

Haastatteluissa on pyritty esimerkkitapausten avulla saamaan kokonaiskuva median roolista haastateltavan työssä ja hänen organisaatiossaan. Haastateltavat kuvasivat henkilökohtaista tai organisaatioidensa viestintää, mediahallintaa ja mediajulkisuuden merkitystä liittyen Smash Asem -mielenosoitukseen (tai johonkin muuhun esimerkkitapaukseen) sekä organisaatioidensa toimintaan yleisemmin. Haastateltavat kuvasivat myös miten he itse seuraavat mediaa.

Haastatteluissa käsitellään myös sellaisia teemoja kuten kansalaisoikeudet ja poliisin vallankäyttö.

Suurimmassa osassa aineiston haastatteluista on esimerkkitapauksena Smash Asem -mielenosoitus, johon haastateltavat eri tavoin työnsä tai toimintansa kautta kytkeytyvät. Osassa haastatteluista keskitytään Smash Asemin sijaan käsittelemään mediaa ja oikeudenkäyntiprosesseja yleensä.

Haastattelut on tehty osana laajaa tutkimusprojektia nimeltään Media vallankäyttäjänä ja vallankäytön välineenä, joka on tuottanut myös kolme muuta aineistoa (FSD2505 Hoitajien palkkakiista ja media 2007-2008, FSD2504 Media ja valta -kyselyaineisto 2009 sekä FSD2577 Innovaatioyliopiston perustaminen ja media 2008).

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.