FSD2577 Innovaatioyliopiston perustaminen ja media 2008

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Reunanen, Esa (Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos)
  • Kunelius, Risto (Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos)
  • Noppari, Elina (Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos)

Asiasanat

asiantuntijaorganisaatiot, eliitit, joukkoviestimet, julkinen valta, julkisuus, media, organisaatiot, poliittinen päätöksenteko, poliittinen viestintä, vaikuttaminen, valta

Sisällön kuvaus

Aineistossa on haastatateltu henkilöitä, jotka osallistuivat innovaatioyliopiston perustamista koskevaan päätöksentekoon, ovat seuranneet sitä läheltä tai joilla on ollut intressi vaikuttaa siihen. Haastateltavien joukossa on politiikan, hallinnon, tutkimuksen, kansalaistoiminnan, ja elinkeinoelämän edustajia.

Haastattelun kysymykset käsittelevät sitä, miten mediajulkisuus on vaikuttanut haastateltavien toimintaan asian valmistelussa ja päätöksenteossa ja miten he ovat pyrkineet käyttämään mediajulkisuutta resurssina tavoitteidensa edistämisessä.

Haastatteluissa kartoitettiin haastateltavan ja hänen taustaorganisaationsa roolia, toimintatapoja sekä virallisia ja epävirallisia tapaamisia ja neuvotteluja liittyen innovaatioyliopiston perustamishankkeeseen. Haastateltavat kuvasivat organisaatioidensa viestintää, mediahallintaa ja mediajulkisuuden merkitystä innovaatioyliopisto-hankkeessa sekä organisaatioidensa toiminnassa yleisemmin. Haastateltavat kuvasivat myös, miten he itse seuraavat mediaa.

Haastattelut on tehty osana laajaa tutkimusprojektia nimeltään Media vallankäyttäjänä ja vallankäytön välineenä. Innovaatioyliopiston perustamista koskevien haastattelujen lisäksi projekti on tuottanut myös kolme muuta aineistoa (FSD2576 Smash Asem -mielenosoitus ja media 2008, FSD2505 Hoitajien palkkakiista ja media 2007-2008 sekä FSD2504 Media ja valta -kyselyaineisto 2009).

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.