FSD2588 Etninen heterogeenisuus ja etniset konfliktit 2003-2010

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Vanhanen, Tatu

Asiasanat

etninen syrjintä, etniset ryhmät, etniset suhteet, etniset vähemmistöt, heterogeenisuus, konfliktit, kriisit, nepotismi, poliittinen epävakaisuus, poliittinen väkivalta, ristiriidat, syrjintä

Sisällön kuvaus

Tutkimusaineisto liittyy professori Tatu Vanhasen pitkäaikaiseen etnistä nepotismia ja etnisiä konflikteja koskevaan tutkimustyöhön. Aineisto sisältää 176 valtiota ja kolme mittaria: etninen heterogeenisuus (Ethnic Heterogeneity, EH) mittaa epäsuorasti etnisen nepotismin astetta yhteiskunnassa, institutionaalisten etnisten ristiriitojen aste (Scale of Institutionalized Ethnic Interest Conflict, IC) kuvaa väkivallattomien etnisten konfliktien merkitystä ja etnisen väkivallan aste (Scale of Ethnic Violence, EV) kuvaa väkivaltaisten etnisen ristiriitojen määrää ja laatua. Aineisto kuvaa tilannetta eri maissa vuosien 2003 ja 2010 välisenä ajanjaksona. Tiedot on kerätty erilaisista kirjallisista lähteistä. Lähteet ja muuttujien tarkka kuvaus on koottu taustatietoa-dokumenttiin.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.