FSD2594 Tositarinoita CP-vammaisten aikuisten elämästä 2008

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Airaksinen, Tiina (Invalidiliitto ry. Kuntoutusosasto/CP-projekti)

Asiasanat

CP-oireyhtymä, CP-vammaiset, arki, elämänhallinta, elämänkaari, henkilöhistoria, hyvinvointi, identiteetti, muistelmat, työelämä, vammaiset, vammaisuus

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää CP-vammaisten aikuisten kirjoittamia elämäntarinoita, joita on kerätty Invalidiliiton CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projektissa. Kirjoittajina on 20 eri ikäistä CP-vammaista suomalaista. Tarinat avaavat näkökulmia siihen, millaiset mahdollisuudet CP-vammaisella henkilöllä on ollut yhteiskunnassa eri aikakausina.

Kirjoittajia pyydettiin kirjoittamaan tositarinoita elämästään, jonka avulla voitaisiin lisätä ymmärrystä siitä, mitä CP-vammaisena aikuisena eläminen Suomessa on. Ohjeistuksessa neuvottiin kirjoittamaan vapaamuotoisesti elämänkulun vaiheista, elämäntapahtumista sekä merkittävistä käännekohdista menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Lisäksi kirjoittajia pyydettiin kertomaan siitä, kuinka he ovat kokeneet elämänsä ja kuinka arki sujuu sekä mitkä asiat ja ketkä ihmiset ovat eniten vaikuttaneet oman elämän muotoutumiseen.

Kirjoittajista 18 kirjoitti tarinansa itse; kahdessa tarinassa tutkija on avustanut toimimalla kirjurina ja tutkittavat ovat hyväksyneet tarinansa muodon.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.