FSD2650 Terveyden edistämisen barometri 2010: kunnat

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Terveyden edistämisen keskus

Asiasanat

asuinympäristö, kunnanjohtajat, kunnat, köyhyys, lainsäädäntö, osallisuus, päättäjät, päätöksenteko, syrjäytyminen, terveyden edistäminen, terveys, yhteenkuuluvuus

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa tarkasteltiin kuntien terveyden edistämisen sisältöä, nykytilaa ja tulevaisuutta. Kyselyssä tiedusteltiin eri osa-alueiden yleistilannetta asuinympäristön, kunnan palveluiden ja esim. päihdetyön tiimoilta nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi kysymyksiä esitettiin muiden muassa terveyden edistämiseen myötävaikuttavista ja sitä estävistä tekijöistä tällä hetkellä.

Esitettiin myös väittämiä terveyden edistämisestä kunnassa/kuntayhtymässä ja pyydettiin mielipidettä erilaisten toimenpiteiden vaikutuksista. Osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden vaikutusta terveyteen kartoitettiin tiedustelemalla tällaisten tekijöiden toimivuudesta kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kysyttiin kunnan/kuntayhtymän yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa terveyden edistämisessä.

Vastaajilta pyydettiin myös näkemyksiä siitä, mikä on hyödyllisintä terveyden edistämisessä seuraavien 5 vuoden aikana ja miltä terveyden edistämisen tulevaisuus näyttää Suomessa. Kysyttiin myös miten terveyden edistäminen kehittyy kunnassa kuluvana vuonna verrattuna edelliseen vuoteen ja onko terveyden edistämistyöhön kohdistetun työajan määrässä odotettavissa muutoksia.

Lopuksi tiedusteltiin yleistilanteen kehittymisestä kunnan/kuntayhtymän hallinnonaloilla. Vuoden 2010 Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen teemavuotta koskivat kysymykset teemavuoden painopistealueiden kehittymisestä Suomessa.

Taustamuuttujina ovat vastaajan virkanimike, lääni ja kunnan asukasluku.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.