FSD2687 Suomalainen päihdehoito: A-klinikoiden asiakkaat 2008

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Saarnio, Pekka (Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos)

Asiasanat

A-klinikat, alkoholiongelmat, alkoholismi, huumeet, katkaisuhoito, päihdehuolto, päihdeongelmat, sosiaalihuolto, vuorovaikutus

Sisällön kuvaus

Aineisto on osa laajempaa Suomalainen päihdehoito -sarjaa, johon kuuluu niin kvantitatiiviseen kuin kvalitatiiviseen tutkimukseen soveltuvia osa-aineistoja.

Tämä lomakekysely on kerätty A-klinikoille hoitoon tulleilta päihdeongelmaisilta seitsemällä eri A-klinikalla Etelä- ja Länsi-Suomessa. Mukana olevat A-klinikat on valittu maantieteellisin ja väestöllisin perustein. Tutkimukseen pääsivät mukaan kaikki halukkaat tammi-heinäkuussa 2008 kyseisille A-klinikoille hoitoon hakeutuneet henkilöt. Aineistoa on kerätty sekä ensimmäisellä käyntikerralla että hoidon jatkuessa.

Hoidon alkaessa hoitoon tulevilta päihdehoidon asiakkailta kysyttiin mm. heidän taustastaan, päihteiden käytöstään sekä heidän suhtautumisestaan hoitoon. Yksittäiset kysymykset kartoittivat esimerkiksi päihdeongelmaisten kontakteja muihin päihteiden käyttäjiin, käytettyjä päihteitä, viimeaikaisia selviä jaksoja, päihdehoitoon liittyviä henkilökohtaisia tavoitteita ja uskoa hoidon onnistumiseen. Kun hoitoa oli jatkunut kuusi kuukautta, vastaajilta kysyttiin uudelleen heidän päihteiden käytöstään, sekä lisäksi esimerkiksi heidän osallistumisestaan ryhmätoimintaan ja tyytyväisyydestään terapeuteilta hoidon aikana saamaansa apuun.

Aineisto pitää sisällään myös vastaukset päihdehoidon asiakkaille tehtyyn AASE (The Alcohol Addiction Self-Efficacy Scale) -mittariin perustuvaan kyselyyn, jolla pyritään selvittämään päihdeongelmaisten kykyä kieltäytyä päihteistä. Myös tutkimushenkilöiden käsityksiä omista negatiivisista tunteistaan sekä heidän muutosvalmiuttaan selvitettiin erillisillä STAXI (State-Trait Anger Expression Inventory) ja URICA (University of Rhode Island Change Assessment) mittareilla.

Aineiston muuttujat W1T-W3A pitävät sisällään sekä A-klinikoiden asiakkaiden että heidän terapeuttiensa vastaukset kysymykseen heidän välisensä yhteistyösuhteen toimivuudesta. Arvio kerättiin ensimmäisen ja kolmannen terapiasession päätteeksi. Aineisto sisältää lisäksi terapeutin kirjaaman muuttujan, joka kuvaa hoidon jatkuvuutta (KDI-muuttuja).

Taustamuuttujia ovat mm. ikä, sukupuoli, siviilisääty, koulutus ja perhemuoto.

Kyselyyn osallistuneiden päihdeongelmaisten terapeuteille tehtiin oma kysely, joka ovat saatavilla erillisinä aineistoina (FSD2688 ja FSD2689).

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.