FSD2694 Suomalainen päihdehoito: terapeutin sukupuoli 2008

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Saarnio, Pekka (Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos)

Asiasanat

A-klinikat, alkoholiongelmat, alkoholismi, ammatinvalinta, huumeongelmat, katkaisuhoito, lapsuus, päihdehuolto, päihdeongelmat, seksuaalinen identiteetti, sosiaalihuolto, sosiaalityöntekijät, tasa-arvo, terapeutit

Sisällön kuvaus

Aineisto on osa laajempaa Suomalainen päihdehoito -sarjaa, johon kuuluu niin kvantitatiiviseen kuin kvalitatiiviseen tutkimukseen soveltuvia osa-aineistoja.

Aineisto on kerätty verkkokyselynä A-klinikoilla toimivilta päihdetyöntekijöiltä. Kysely koostuu neljästä kysymysosiosta. Ensimmäisessä osuudessa kysytään taustamuuttujien jälkeen niistä hoidollisista menetelmistä, joita joko vastaaja itse tai päihdehoito yleisemmällä tasolla hyödyntää. Seuraavaksi kysytään onko asiakkaan sukupuolella merkitystä sen suhteen, kuinka vastaaja suhtautuu työhönsä. Tämän jälkeen kysytään vastaajan lapsuuteen ja lapsuuden perheeseen liittyviä kysymyksiä, sekä tiedustellaan vastaajan uskonnollisuutta. Myös vastaajan omakohtaisia kokemuksia päihdeongelmista toipumisesta sekä mahdollisia väkivallan tai seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksia tiedustellaan.

Toisessa vaiheessa vastaajalle esitetään luettelo erilaisista yksilöllisistä ominaisuuksista. Vastaajaa pyydetään kertomaan, missä määrin ne ovat hänelle tyypillisiä.

Seuraavassa osiossa esitetään joukko sukupuolten tasa-arvoa koskevia väittämiä ja vastaajan tulisi kertoa, missä määrin hän voi niihin yhtyä.

Viimeinen osio on eläytymistehtävä, jossa vastaajalle esitellään kolme esimerkkiasiakasta. Vastaajan tulee valita esitetystä listasta kuusi adjektiivia, jotka hänen mielestään kuvaavat asiakasta.

Kyselyn taustamuuttujia ovat mm. ikä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, perhemuoto, koulutus ja päihdehoidossa toimimisaika.

Sähköinen kysely lähetettiin yhteensä 546 päihdetyöntekijälle.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.