FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Stenberg, Lea (Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto)
  • Virkkunen, Anne (Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto)

Asiasanat

arki, auttaminen, avuntarve, ikääntyneet, kodintekniikka, teknologia, vanhukset

Sisällön kuvaus

Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa ikäihmisten teknologiaa koskevista näkemyksistä ja kokemuksista sekä siitä, minkälainen teknologia ikääntyneitä kiinnostaa. Teknologiakysely toteutettiin osana Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton KÄKÄTE-projektia (Käyttäjälle kätevä teknologia), jossa pyritään luomaan ja parantamaan käyttäjien tarpeet huomioivaa teknologiaa.

Kyselyssä selvitettiin aluksi, sujuuko vastaajien arki itsenäisesti vai saavatko he jonkin verran tai paljon apua arkeensa. Tähän liittyen kysyttiin, kuinka hyvin vastaajat selviävät arkipäivän toiminnoista ja missä toiminnoissa he tarvitsevat apua. Vaihtoehtoina lueteltuja toimintoja olivat muun muassa raskaat ja kevyet kotityöt, ruoan valmistus, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, pukeutuminen, asioilla käyminen ja ulkoileminen.

Tämän jälkeen kysymysten aiheet siirtyivät teknologiaan. Vastaajilta tiedusteltiin onko heillä käytössä tai ovatko he kokeilleet teknologiaa ja minkälaiset teknologiat kuulostavat heidän mielestään kiinnostavilta. Vaihtoehtoina lueteltiin muun muassa robotti-imuri, ateria-automaatti, kodinkoneen turvalaite, muistuttava lääkeannostelija, paikantava turvapuhelin ja viihdepeli. Lisäksi kysyttiin, auttaisiko teknologia vastaajia asioissa, joissa he tarvitsevat apua. Lopuksi haluttiin vielä tietää, haluaisivatko vastaajat kokeilla jotain uutta teknologista ratkaisua kotonaan, mikäli siihen tarjoutuisi mahdollisuus.

Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat sukupuoli, ikäryhmä ja asumismuoto.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.