FSD2716 Nuorten aikuisten avohoidollinen mielenterveyskuntoutus 2010-2012: työntekijöiden ryhmähaastattelut

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Juhila, Kirsi (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Günther, Kirsi (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Kaartamo, Riina (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Kulmala, Anna (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Raitakari, Suvi (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Saario, Sirpa (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Asiasanat

aikuisuus, arki, arviointi, asiakaslähtöisyys, asuminen, eriarvoisuus, hoitomenetelmät, hoivapalvelut, hoivatyö, hyvinvointi, kuntoutus, mielenterveysongelmat, mielenterveyspalvelut, mielenterveystyö, moniammatillisuus, nuoret, psykiatrinen hoito, psykiatrinen kuntoutus, sairastuminen, tukipalvelut, yhteistyö

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää vakavaa mielisairautta sairastavien nuorten aikuisten kuntoutusjakson työntekijöiden litteroituja ryhmähaastatteluja.

Työntekijöiden ryhmähaastattelut toteutettiin kahdessa vaiheessa - jokaisen jakson päätyttyä ennen seuraavan jakson alkua, sekä vielä uudestaan, kun jaksosta oli kulunut kolme kuukautta ja asiakkaitten jatkoseuranta oli päättynyt. Ensimmäisen vaiheen ryhmähaastattelut toteutettiin yliopiston ryhmätyöhuoneessa ja seurantahaastattelut pääsääntöisesti kuntoutusjakson toimintapaikassa. Ryhmähaastattelut kestivät tunnista vajaaseen kolmeen tuntiin. Haastattelutilanteessa olivat läsnä kaksi tutkijaryhmän tutkijaa ja 3-6 kuntoutusjakson työntekijää.

Ryhmähaastattelut etenivät aina saman rakenteen mukaan. Haastatteluissa käytiin aluksi läpi yleisiä tunnelmia loppuneesta jaksosta ja keskusteltiin mahdollisista muutoksista, joita tehdään seuraavalle jaksolle (ei seurantahaastatteluissa). Tämän jälkeen käytiin yksitellen läpi kunkin asiakkaan tapauskuvaus eli mistä asiakas oli tullut jaksolle ja mikä oli lähtötilanne; mitä kuntoutusjakson aikana oli tapahtunut ja miten työntekijät arvioivat asiakkaan toimintakykyä ja edistymistä jaksolla. Tapauskuvauksissa tulee esille myös asiakkaan käyttämiä palveluita sekä jakson jälkeen suunnitellut asuin- ja kuntoutusvaihtoehdot. Seurantahaastattelut keskittyvät kunkin asiakkaan kuntoutusjakson jälkeiseen aikaan, jatkosuunnitelmien toteutumiseen ja mahdollisiin muutoksiin elämäntilanteessa.

Taustatietoina haastatteluissa on haastatteluaika, kurssin numero, haastattelun tyyppi, paikalla olevat henkilöt, haastateltavien lukumäärä ja haastattelun kesto.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.