FSD2776 Metsäkoneyrittäjien työn muutos 1998

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kekkonen, Kari (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Asiasanat

henkilöstö, kehittäminen, metsäkoneenkuljettajat, metsäkoneet, metsäkoneurakoitsijat, metsätalous, metsäteollisuus, metsätyö, modernisaatio, puunkorjuu, sukupolvenvaihdos, työelämä, työprosessit, yrittäjyys, yritystoiminta

Sisällön kuvaus

Aineistossa on metsäkoneyrittäjien litteroituja haastatteluja vuodelta 1998. Pääteemoina ovat metsäkoneyrittäjäksi ryhtyminen, suhde urakanantajaan, yrittäjänä työskentely ja alaan kohdistuneet muutokset. Kaksitoista haastateltua yrittäjää edustivat maantieteellisesti Pirkanmaan ja Kainuun alueita. Yritysten yhtiömuodot vaihtelivat toiminimestä osakeyhtiöön ja niiden henkilöstön koko vaihteli 1 - 20 henkilön välillä.

Haastatteluissa käytiin läpi metsäkoneyrityksen syntyhistoriaa ja kehitysvaiheita tähän päivään saakka. Siinä tiedusteltiin esimerkiksi sukupolvenvaihdoksista, henkilöstön hankkimisesta ja monitoimikoneiden ostosta. Haastattelut käsittelivät yrityksen toimintakäytäntöjä, kuten vuotuista työnkiertoa, tiedonkulkua, huoltojen ja korjausten organisointia ja yhteistoimintaa muiden yrittäjien kanssa. Lisäksi haastatteluissa käsiteltiin yrityksen tulevaisuudenkuvia muun muassa toiminnan laajuuden, teknisen kehityksen ja sopimustoiminnan kehittämisen näkökulmista. Haastateltavilta tiedusteltiin myös koneyrittäjien yhteistyöstä ja Koneyrittäjien liiton merkityksestä.

Taustatietoina aineistossa ovat haastattelupäivämäärä, haastateltavan sekä haastateltavan yrityksen peitenimet ja yrityksen henkilöstövahvuus.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.