FSD2875 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2005: ammattikorkeakoulukirjastot

Tekijät

  • Kansallinen elektroninen kirjasto (FinELib)

Asiasanat

ammattikorkeakoulukirjastot, ammattikorkeakoulut, artikkelit (julkaisut), sähköiset julkaisut, sähköiset julkaisut, tiedonhaku, tieteellinen julkaisutoiminta, tieteelliset kirjastot, tietopalvelu, tutkijat, tutkimusrahoitus, tutkimustoiminta, verkkoaineisto, verkkojulkaisut

Sisällön kuvaus

Kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib) vuonna 2005 ammattikorkeakoulujen kirjastojen käyttäjille kohdistetussa kyselyssä kartoitettiin elektronisten aineistojen käyttöä. Tutkimuksella selvitettiin minkälaisia aineistoja opiskelijat, tutkijat ja muut kirjaston asiakkaat tarvitsevat ja miten he käyttävät e-aineistoja.

Elektronisten aineistojen käyttöä ja saatavuutta tutkittiin kysymällä aineistojen ja palvelujen käyttömääristä sekä valmiuksista luopua kokonaan painettujen aineistojen käytöstä. Lisäksi kysyttiin mitä elektronisia aineistoja vastaajat eniten käyttivät, onko heidän oman alansa aineistoja saatavilla ja vastaajilta pyydettiin esimerkkejä niistä aineistoista, joita vastaajat haluaisivat hankittavan oman ammattikorkeakoulunsa käyttöön. Elektronisten aineistojen käytöstä kysyttiin tarkemmin, kun vastaajat saivat määritellä käyttämiensä palveluiden, kuten elektronisten lehtien, viitetietokantojen, hakuteosten sekä elektronisten kirjojen ja viitteiden hallinnan, tärkeyttä oman työnsä tai opiskelunsa näkökulmasta.

Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin syitä e-aineistojen käyttämättömyyteen. Käyttökokemuksia kartoitettiin kysymällä milloin vastaajat ovat alkaneet käyttämään e-aineistoja, mistä vastaajat pääasiassa saavat tietoa kirjaston/tietopalvelun tarjoamista elektronisista aineistoista ja millaista aineistojen käyttöön liittyvää koulutusta ja neuvontaa vastaajat kokivat tarvitsevansa.

E-aineistojen käyttäjiltä tiedusteltiin tarkoituksia, joihin erilaisia elektronisia palveluita on käytetty, kuten tutkimukseen, opiskeluun tai opetusmateriaalin tekoon, ja miten tarpeelliset artikkelit tai lehdet ovat löytyneet kirjaston palveluista. Vastaajilta kysyttiin myös e-aineistojen käytöstä ja niiden arvostuksesta oman työ- tai opiskeluyhteisön piirissä. Vastaajat saivat lisäksi arvioida aineistojen suurimpia vahvuuksia ja heikkouksia. Lopuksi vastaajilla oli mahdollisuus antaa palautetta kirjastolle.

Taustamuuttujina olivat ammattikorkeakoulu, sukupuoli, ikäryhmä, opiskelija- tai työntekijäryhmä sekä koulutus-/opintoala.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.