FSD2903 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2009

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut

Asiasanat

korkeakoulututkinnot, koulutus, opintolainat, opintotuki, opiskelijaelämä, opiskelu, suunnittelu, toimeentulo, työllistyminen, työssäkäynti

Sisällön kuvaus

Tampereen yliopiston viidennen vuoden opiskelijoille teetetyssä kyselyssä käsitellään yliopisto-opintoja, opintojen sujuvuutta ja suunnittelua, opiskelukokemuksia, opiskeluaikaista työssäkäyntiä ja työllistymistä opintojen jälkeen. Kysely on kolmas Tampereen yliopiston viidennen vuoden opiskelijoille suunnattu kokonaisuus ja se kuuluu Tampereen opiskelijakyselyiden sarjaan.

Aluksi kyselyssä kartoitettiin erilaisin väittämin mielipiteitä opintojen etenemistä tavoitteiden mukaisesti ja yliopisto-opiskeluun liittyvien odotusten täyttymistä sekä opintojen sujuvuuteen liittyviä näkemyksiä. Opiskelijoilta tiedusteltiin opintojen etenemistä haitanneita tekijöitä sekä tiedon- ja tuensaantia opintojen suunnittelussa.

Seuraavaksi kyselyssä esitettiin kysymyksiä opiskeluaikaisesta työssäkäynnistä. Opiskelijoilta tiedusteltiin olivatko he käyneet töissä opintojen ohessa täysipäiväisesti tai osa-aikaisesti. Lisäksi erilaisin väittämin kysyttiin syitä opintojen aikaiseen työntekoon ja kartoitettiin opiskelun ja työssäkäynnin yhteensovittamista sekä sitä edistäviä tekijöitä. Tämän jälkeen kyselyssä käsiteltiin työllistymistä, johon liittyen kysyttiin millaisiin tehtäviin opiskelijat pyrkivät valmistuttuaan sekä miten merkittävinä he kokivat eri seikkojen, kuten pääaineen, sivuaineiden tai työharjoittelun vaikutukset työllistymiseen.

Seuraavaksi pyydettiin näkemyksiä koulutuksesta, kuten opiskeluaikojen rajaamisesta, vapaasta sivuaineoikeudesta ja koulutuksen antamista valmiuksista ja mahdollisuuksista. Seuraavaan aihealueeseen, tulevaisuuden näkymiin, liittyen opiskelijoilta kysyttiin, kuinka luottavaisesti he suhtautuivat tulevaisuuteen ja mitä uhkia he näkivät tulevaisuudessaan. Opiskelijoita pyydettiin myös kertomaan, oliko heidän opiskelunsa pää- vai sivutoimista sekä mitkä viiteryhmät he kokivat itselleen läheisimmiksi.

Taustamuuttujina aineistossa ovat luokiteltu ikä, sukupuoli, koulutusala, pohjakoulutus, tiedekunta, ylioppilaaksi valmistumisvuosi, suoritetut opintopisteet, kandidaatin tutkinnon suoritusvuosi sekä opiskeluvaihdon ja harjoittelun kestot. Taustamuuttujat ovat pääosin samoja kaikissa Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt -sarjan aineistoissa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.