FSD2918 Tiedebarometri 2013

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kiljunen, Pentti (Yhdyskuntatutkimus)

Asiasanat

instituutiot, tiede, tiedejournalismi, tiedelehdet, tiedeviestintä, tutkimus, yliopistot

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten suhtautumista tieteeseen ja tieteellis-tekniseen kehitykseen. Tarkastelun kohteena olivat muun muassa tieteen kiinnostavuus, luotettavuus, laatu, rahoitus ja kehittäminen. Aineisto noudattelee edellisten tiedebarometrien kysymystenasettelua lukuun ottamatta kysymystä 10. Lisäksi kysymykseen 9 on tullut kolme uutta väitettä, jotka koskevat suomalaisten säätiöiden verovapautta, alkuperäiskieliä ja yliopistojen valtionrahoitusta.

Vastaajalta kysyttiin, kuinka aktiivisesti hän seuraa eri tiedotusvälineistä erilaisia aihepiirejä koskevia uutisia, ohjelmia ja kirjoituksia. Erikseen kysyttiin kuinka kiinnostunut vastaaja on muun muassa lääketieteen kehityksestä, bioteknologiasta, avaruustutkimuksesta, historiantutkimuksesta ja Suomalaisen tieteen kansainvälisestä asemasta. Edelleen kysyttiin mitkä tietolähteet ovat vastaajalle tärkeimpiä tiedettä ja tutkimusta koskevan tiedon välittäjiä. Vastaajaa pyydettiin myös nimeämään yksi nykyisin toimiva ja yksi aikaisemmin toiminut merkittävä suomalainen tieteenharjoittaja, sekä suomalaisen tieteen saavutus tai keksintö. Tämän jälkeen vastaajaa pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon hän luottaa erilaisiin yhteiskunnallisiin instituutioihin, kuinka hyvin erilaiset tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät asiat ovat maassamme nykyisin, ja millaisiksi hän arvioi tieteen mahdollisuudet ratkaista erilaisia ongelmia.

Lopuksi vastaajalle esitettiin useita väittämiä tieteestä ja tutkimuksesta. Väittämät käsittelivät erilaisia uskomuksia, tieteen tehokkuutta, tieteen ja uskonnon suhdetta, eläinkokeita, geeniteknologiaa, tekniikan kehitystä, tutkimusvarojen kohdentamista, tieteellisen tiedon käyttöä poliittisessa päätöksenteossa, ufo-havaintoja, telepatiaa, homeopatiaa, korkeasti koulutettujen aivovientiä ja -tuontia sekä tiedeyhteisön toiminnan vastuullisuutta. Lisäksi vastaajalta kysyttiin, missä määrin hänelle on tuttuja erilaiset viimeaikaiset tiedeuutisten aiheet, kuten rokoteturvallisuus ja yksityisyyden turvaaminen verkkomaailmassa.

Taustamuuttujina ovat tiedot vastaajan sukupuolesta, ikäryhmästä, asuinkunnan koosta, asuinmaakunnasta, perus- ja ammattikoulutuksesta ja ammattiryhmästä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.