FSD2920 Helsingin syyttäjänviraston historiikkihaastattelut 2013

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Jansson, Julia (Helsingin syyttäjänvirasto)

Asiasanat

asianajajat, haastemiehet, historiikit, johtamiskulttuuri, juristit, lainkäyttö, lait, muistelmat, oikeudenkäynti, oikeushistoria, oikeusjärjestelmät, oikeuslaitos, organisaatiot, poliisit (ammatit), rikosasiat, rikosprosessi, syyttäjät, tuomarit, tuomioistuinlaitos, valtakunnansyyttäjät

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu Helsingin syyttäjänviraston historiikkia varten tehdyistä haastatteluäänitteistä. Haastateltavat ovat Helsingissä syyttäjänä toimineita/toimivia henkilöitä sekä lisäksi asianajajia, tuomareita, poliiseja, haastemiehiä ja syyttäjänviraston toimistohenkilökuntaa. Kaikilla haastateltavilla on takanaan pitkä ura ja osa heistä on jo virastaan eläkkeellä.

Haastattelujen teemat käsittelevät niin syyttäjänviraston organisaatiohistoriaa kuin myös haastateltavien omaa ammattihistoriaa. Haastateltavat kertovat ammattiinsa ja työyhteisöönsä liittyneistä käytänteistä uransa alkuajoista haastatteluhetkeen. Haastateltavat esiintyvät haastatteluissa omalla nimellään oman alansa asiantuntijoina.

Haastattelujen alussa haastateltavia pyydetään käymään lyhyesti läpi heidän työhistoriaansa, alalle hakeutumista ja urakehitystä. Tämän jälkeen kysytään muun muassa työnkuvan ja käsiteltävien oikeusjuttujen luonteen muuttumisesta vuosien saatossa, syyttäjän koulutuksen ja työnohjauksen kehityksestä, syyttäjänviraston organisaatiomuutoksista, viraston johtamiskulttuurista eri päälliköiden aikakaudella, viranomaisten välisestä yhteistyöstä sekä syyttäjien ammatillisesta erikoistumisesta. Lisäksi kysytään esimerkiksi syyttäjän työn parhaista ja huonoimmista puolista sekä mieleenpainuneista yksittäisistä oikeusjutuista.

Haastatteluista yhtä lukuunottamatta kaikki on yksilöhaastatteluja. Yksi haastattelu on parihaastattelu. Haastatteluista suurin osa on tehty käyntihaastatteluna, mutta kaksi on tehty puhelinhaastatteluna.

Taustatietoina on mainittu mm. haastateltavan nimi, syntymävuosi, koulutus sekä lyhyt ammattihistoria.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.