FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Yleisradio (YLE)
  • 15/30 Research

Asiasanat

Facebook, digitaalinen kulttuuri, internet, media, mediakulttuuri, radio (joukkoviestimet), sosiaalinen media, sovellusohjelmat, verkkopalvelut, verkkoviestintä

Sisällön kuvaus

Suomalaiset verkossa 2010 -kyselyssä selvitettiin suomalaisten internetin käyttöä. Kysymykset koskivat median käyttöä ja verkkokäyttäytymistä. Tutkimuksen tuottivat yhteistyössä Yleisradio ja 15/30 Research. Aineisto kattaa kyselylomakkeen alussa olevat kysymykset eri medioiden tärkeydestä ja siitä, mihin asioihin oma netin käyttö liittyy. Kysely on toteutettu myös vuonna 2013 ja siinä on käytetty osaksi samoja muuttujia kuin tässä kyselyssä. Data on saatavilla vapaasti myös netissä ja se julkaistaan CC-lisenssillä (CC BY-NC-SA 3.0).

Ensimmäisenä aineistossa on kyselylomakkeen kysymys, jossa tiedustellaan eri medioiden, kuten television, radion ja kirjojen merkityksellisyyttä itselle. Sitten ovat kysymykset, jossa esitetään aikaan ja elämään liittyviä väitteitä esimerkiksi median luotettavuudesta, sisällön laadusta sekä elämän kiireisyydestä.

Seuraavaksi kyselyssä tiedustellaan vastaajalta kysymyspattereiden kautta toimintoja, mihin hänen netinkäyttönsä liittyy. Väitteet kartoittavat verkkokäyttäytymisen sosiaaliseen vuorovaikutukseen, oppimiseen ja tiedonjakoon, vaikuttamiseen ja ajanviettoon liittyviä tarkoituksia. Vastaajalta kysytään myös, millaisia toimintoja, sovelluksia, kuten blogeja, keskustelupalstoja ja sosiaalista mediaa, hän käyttää useimmiten internetissä. Vastaajalta kysytään myös, käyttääkö hän nettiä puhelimen kautta.

Dokumentin sisältämää tietoa saa julkaista vapaasti ja sitä saa yhdistellä muuhun tietoon. Tekijät toivovat, että tutkimuksesta tehty julkaisu linkataan Ylen Kehitys kehittyy -blogiin (http://blogit.yle.fi/kehitys-kehittyy/suomalaiset-verkossa-tutkimuksen-vastaukset-avoimena-datana) ja käytön yhteydessä ilmoitetaan, että tiedon lähde on Ylen ja 15/30 Researchin Suomalaiset verkossa -tutkimus.

Taustamuuttujina aineistossa ovat sukupuoli ja ikä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.