FSD3009 Tervaskannot-kysely 2001

Tekijät

  • Hervonen, Antti (Tampereen yliopisto. Terveystieteen laitos)
  • Jylhä, Marja (Tampereen yliopisto. Terveystieteen laitos)

Asiasanat

ajankäyttö, aktiivisuus, avuntarve, elämäntilanne, kodinhoitoapu, kotipalvelut, kotona asuminen, laitoshoito, pitkäikäisyys, sairaudet, sosiaaliset suhteet, terveydentila, vanhukset

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin pitkän iän salaisuuksia tarkastelemalla 90 vuotta täyttäneiden tamperelaisten asumiseen, avun saamiseen, toimintakykyyn ja arkeen liittyviä asioita.

Kotona asuvilta tutkittavilta kysyttiin aluksi kenen kanssa he asuvat ja auttaako joku heitä kotona esimerkiksi pukeutumisessa, peseytymisessä ja ruoanlaitossa. Henkilökohtaista avunsaantia ja kodinhoitoapua selvitettiin tarkemmin kysymällä kuka auttaa eniten kotona jokapäiväisessä elämässä, käykö kodinhoitaja tai kotiavustaja ainakin kerran viikossa ja viettävätkö tutkittavat suurimman osan päivästä vuoteessa, jalkeilla vai istuskellen. Lisäksi kysyttiin, onko heidän mielestään ihmisen hyvä elää 100-vuotiaaksi.

Kaikkien vastaajien fyysistä toimintakykyä selvitettiin kysymällä kykenevätkö tutkittavat liikkumaan vaikeuksitta, kävelemään 400 metriä, kulkemaan portaissa, pukeutumaan, pääsevätkö vuoteesta, onko tutkittavilla lääkärin toteamia sairauksia ja millaiseksi he arvioivat oman terveydentilansa. Tiedusteltiin myös, kuinka usein vastaajat ulkoilevat. Lisäksi kysyttiin, missä ammatissa tutkittavat ovat toimineet suurimman osan työikäänsä sekä koska viimeksi he ovat tavanneet lapsiaan tai puhuneet puhelimessa sukulaisten tai ystävän kanssa.

Lopuksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, minkä verran iäkkäitä ihmisiä arvostetaan nykyisin ja onko vanhojen ihmisten asema muuttunut tutkittavien lapsuuden ajoista. Edelleen kysyttiin vastaajien olinpaikkaa vastaushetkellä sekä vastasivatko vanhukset itse kysymyksiin.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.