FSD3056 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2013

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nyyti ry
  • Toijanniemi, Outi (Scriptio Oy)

Asiasanat

alkoholi (päihteet), alkoholinkäyttö, elämäntilanne, korkeakouluopiskelu, korkeakoulut, muutto, opiskelijaelämä, opiskelijajärjestöt, tutorit, tutorointi

Sisällön kuvaus

Aineisto kartutti korkeakoulun aloittaneilta mielipiteitä liittyen opiskelupaikkaan, asuinpaikan muutokseen ja tuutor- ja opiskelijajärjestöjen toimintaan. Lisäksi kysely selvitti alkoholinkäyttöä opiskelijaelämässä. Kysely toteutettiin internetkyselynä Nyytin ry:n verkkosivuilla.

Aluksi kysyttiin, miltä mahdollinen muutto toiselle paikkakunnalle on tuntunut sekä miten uusi opiskelupaikka on ottanut opiskelijan vastaan. Vastaajia pyydettiin lisäksi arvioimaan tuutor-toiminnan tarpeellisuutta ja onnistumista asteikon avulla. Lisäksi tiedusteltiin, miltä opiskelijajärjestöjen toiminta on vaikuttanut. Keskeisenä teemana oli alkoholinkäyttö opiskelijaelämässä. Vastaajilta kysyttiin, miten paljon alkoholia heidän mielestään käytetään opiskelijatapahtumissa (esim. erittäin runsaasti, vähän) sekä mitä mieltä he olivat alkoholittomista tapahtumista.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikä, opiskelu, koulutusaste ja opiskelupaikkakunta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.