FSD3058 Tampereen yliopistossa vuosina 2006-2007 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Ollikainen, Jyrki (Tampereen yliopisto. Informaatiotieteiden tiedekunta)
  • Viitaniemi, Sari (Tampereen yliopisto. Ura- ja rekrytointipalvelut)

Asiasanat

akateeminen työvoima, jatkokoulutus, jatkotutkinnot, korkeakoulututkinnot, lisensiaatit, tohtorit, tutkijakoulutus, työhönsijoittuminen, työllistyminen, yliopistot

Sisällön kuvaus

Vuonna 2009 kerätyssä kyselyssä kartoitettiin Tampereen yliopistossa vuosina 2006 ja 2007 jatkotutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi motivaatiotekijöistä jatkotutkinnon aloittamiselle, opintojen rahoittamisesta, työmarkkinatilanteesta ja työllistymistä vaikeuttaneista asioista. Lisäksi tiedusteltiin jatkotutkinnon hyödyistä ja haitoista sekä vaikutuksista työnhakuun, tyytyväisyydestä työhön ja palkan suuruudesta sekä työn vaativuuden ja koulutuksen vastaavuudesta.

Lopuksi vastaajilta kysyttiin vielä jatko-opintojen ohjauksen laadusta ja määrästä, tyytyväisyydestä suorittamaansa jatkotutkintoon ja tutkintoon käytetystä ajasta. Aineiston taustamuuttujia ovat sukupuoli, koulutusala, tulot ja tutkinnon suorittamisaika.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.