FSD3065 Maahanmuuttajaoppaat 2005

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Vuori, Jaana (Itä-Suomen yliopisto. Filosofinen tiedekunta)

Asiasanat

kotouttaminen (maahanmuuttajat), kotoutuminen (maahanmuuttajat), kulttuuriosaaminen, maahanmuuttajat, maahanmuuttopolitiikka, oppaat (teokset), pakolaishuolto, raportit, siirtolaisuus, turvapaikanhakijat, työelämä, viranomaistehtävät

Sisällön kuvaus

Maahanmuuttajaoppaat-aineisto koostuu työministeriön verkkosivuilla vuonna 2005 julkisesti saatavilla olleista 55 suomen- ja englanninkielisestä oppaasta, joista osa on tarkoitettu maahanmuuttajien kanssa työskenteleville ammattilaisille ja osa maahanmuuttajille. Oppaat ovat pääosin työministeriön tekemiä selvityksiä, käsikirjoja, esittelyjä ja raportteja, mutta niitä on tuotettu usein yhteistyössä muiden tahojen kuten Kansainvälinen siirtolaisjärjestön (IOM) kanssa. Dokumenteista 16 ovat englanninkielisiä, muut suomeksi.

Viranomaisille tarkoitetut oppaat käsittelevät pääosin sitä, miten toimia viranomaisena maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kanssa ja millaista Suomen maahanmuuttopolitiikka on ja on ollut aiemmin. Dokumenttien aiheina ovat mm. kotoutuminen, työlupa-asioihin liittyvän lainsäädännön kehittäminen, paluumuutto, inkerinsuomalaiset, ilman huoltajaa tulevien lasten kanssa toimiminen, pakolaisuus ja etniset vähemmistöt Suomessa sekä maahanmuuttajien rekrytointimahdollisuudet työelämässä.

Maahanmuuttajille tarkoitetut dokumentit esittelevät laajasti suomalaisten yhteiskunnan rakennetta, toimintatapoja ja kulttuuria. Informaatiota on muun muassa erilaisista yhteiskunnan sosiaali- terveys- ja koulutuspalveluista, yrittäjäksi alkamisesta ja työelämästä sekä yleisistä kulttuurisista piirteistä, kuten sukupuolten välisestä tasa-arvosta.

Taustatietoina oppaissa ovat dokumentin nimi, julkaisuvuosi, henkilötekijä(t), julkaisija(t), sarjan nimi ja kieli. Listaus kaikista oppaista on nähtävissä aineiston liitteissä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.