FSD3074 Amisbarometri 2015

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö (Otus)
  • Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto (SAKKI ry)

Asiasanat

ammatillinen koulutus, ammatillinen koulutus, koulutus, opinto-ohjaus, opiskelu, toimeentulo, toisen asteen koulutus, valmistuminen

Sisällön kuvaus

Amisbarometri 2015 on kerätty kokonaisaineistona Suomessa nuorisolinjan ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien henkilöiden arjen ja koulutuksen kokemuksia kartoittaen. Aineisto on kerätty yhteistyössä Suomen Ammattiin Opiskelevien Liiton (SAKKI ry), Opiskelun ja Koulutuksen Tutkimussäätiön (Otus) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kesken. Keskeisinä teemoina kyselyssä ovat nykyiset opinnot, aiemmat opinnot, opintoihin liittyvät kokemukset, toimeentulo ja asuminen, tulevaisuuden suunnitelmat sekä hyvinvointi ja vapaa-aika.

Aluksi vastaajilta tiedusteltiin nykyisistä opinnoista kysymällä muun muassa opiskellusta alasta, opintojen vaiheesta, tutkinnon tyypistä, opiskelun ensisijaisuudesta sekä välimatkasta oppilaitoksen ja kodin välillä. Seuraavana teemana kyselyssä oli koulutukseen hakeutuminen ja aiemmat opinnot. Opiskelijoilta kysyttiin ammatillisen koulutuksen arvostuksesta perheen keskuudessa sekä yläkouluaikaisisten ystävien nykyisestä opiskelutilanteesta. Vastaajilta kysyttiin myös sisarusten nykyisestä opiskelutilanteesta ja yleisesti opiskeluun liittyvistä väitteistä. Esillä olivat myös nykyisiä opintoja edeltävä elämänvaihe sekä opintomenestys yläkoulussa. Kolmantena teemana kyselyssä oli kokemukset opiskelusta ja opetuksesta. Tähän liittyen kysyttiin opiskeluun käytetystä ajasta sekä nykyisten opintojen eri osa-alueiden, kuten etäopetuksen, yhteisen opetuksen, yrittäjyysopetuksen tai liikunnan opetuksen määrästä opinnoissa. Opiskelijoilta kysyttiin lisäksi tuntemuksia itsestä opiskelijana, oppilaitoksesta saadusta opetuksesta ja ohjauksesta sekä yleisiä kokemuksia oppilaitokseen liittyen.

Opintojen edistymiseen ja opintoihin kiinnittymiseen liittyen vastaajilta kartoitettiin kokemuksia opiskeltuun alaan, nykyisiin opintoihin sekä valmistumiseen liittyen. Opiskelijoilta kysyttiin opintoja hidastaneista tekijöistä, kuten rahatilanteesta, opiskelutaidoista, opetusmenetelmistä ja terveydentilasta. Lisäksi vastaajilta kysyttiin ammattioppilaitoksessa opiskelemiseen liittyen ammatin tärkeydestä, ammatin arvostamisesta työelämässä sekä ammatillisen koulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin työssäkäyntiin, asumiseen ja toimeentuloon liittyen muun muassa työssä käymisestä opintojen aikana, vanhemmilta saadusta rahallisesta tuesta sekä omasta koetusta taloudellisesta tilanteesta. Työelämään ja tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä esillä olivat muun muassa suunnitelmat valmistumisen jälkeen, omat työelämätaidot, jatko-opinnot sekä ajatukset työelämään siirtymisestä. Kyselyn viimeisenä teemana oli hyvinvointi ja vapaa-aika, johon liittyen kysyttiin vastaajan ystävistä, lähipiiristä, sosiaalisista taidoista, kokemuksista joutua kiusatuksi, tyytyväisyyden tunteesta, päihteiden käytöstä ja harrastuksista.

Taustamuuttujina ovat muun muassa vastaajan syntymävuosi (luokiteltu), sukupuoli sekä vanhempien ammattiasemat sekä koulutushistoria.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.