FSD3084 Jatko-opiskelijoiden työ ja asema yliopistoissa 2015

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Aallonhuiput ry

Asiasanat

jatkokoulutus, jatkotutkinnot, korkeakoulututkinnot, tohtorikoulutus, tohtorit, tutkijakoulutus, työhönsijoittuminen, työllistyminen, väitöskirjat, yliopistot

Sisällön kuvaus

Aineistossa kartoitetaan suomalaisissa yliopistoissa opiskelevien jatko-opiskelijoiden hyvinvointia, työntekoa ja asemaa yliopistossa.

Aluksi vastaajilta tiedusteltiin opintojen vaihetta, opintoihin positiivisesti ja negatiivisesti vaikuttaneita tekijöitä, työskentelyä yliopistossa tai sen ulkopuolella sekä opintojen rahoittamistapoja. Lisäksi kysyttiin työajan jakautumisesta eri tehtävien kesken, viikossa tehtyjen työtuntien määrästä ja tyytyväisyydestä rahoituksen määrään.

Seuraavaksi kartoitettiin opiskelijan saaman ohjauksen määrää ja laatua. Vastaajilta kysyttiin myös, työskentelevätkö he osana tutkimusryhmää ja kuinka yhteistyö muiden tutkijoiden kanssa sujuu. Lisäksi tiedusteltiin, ovatko vastaajat kokeneet tai todistaneet häirintää.

Vastaajilta kysyttiin myös heidän tulevaisuuden suunnitelmistaan. Tiedusteltiin muun muassa, kuinka todennäköisenä vastaaja pitää työllistymistä esimerkiksi yliopisto-opettajaksi, tutkijaksi, valtion virkamieheksi tai yrittäjäksi. Lisäksi kysyttiin, kuinka mielellään vastaaja työskentelisi eri tehtävissä valmistumisen jälkeen.

Lopuksi kartoitettiin vastaajan hyvinvointia esimerkiksi terveyden, ihmissuhteiden ja stressin näkökulmasta.

Aineistossa on taustamuuttujina muun muassa yliopisto, opiskeluala, sukupuoli, ikä luokiteltuna sekä opintojen aloitusvuosi luokiteltuna.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.