FSD3090 Perhesuunnittelukysely: naiset 1994

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Hemminki, Elina (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES))
  • Sihvo, Sinikka (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES))

Asiasanat

adoptio, gynekologiset leikkaukset, hedelmättömyyshoidot, keskenmeno, lapsettomuus, lisääntymisterveyspalvelut, potilastyytyväisyys, raskauden ehkäisy, raskaudenkeskeytys, raskaus, synnytys, terveydenhuoltohenkilöstö, terveyshaitat, vastaanottokäynnit

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten naisten käsityksiä, kokemuksia ja mielipiteitä perhesuunnittelupalveluista. Tutkijat pyrkivät kartoittamaan mahdollisia ongelmakohtia silloisessa järjestelmässä ja saamaan tietoa palveluiden parantamiseksi tulevaisuudessa. Tutkimuksen toteuttivat STAKESin tutkijat yhteistyössä Tampereen ja Kuopion yliopistojen tutkijoiden kanssa.

Kyselylomake sisälsi kysymyksiä raskauden ehkäisystä, raskauksista, synnytyksistä, raskaudenkeskeytyksistä ja lapsettomuudesta. Vastaajilta kysyttiin myös palveluiden käytöstä, laadusta ja saatavuudesta ja kenen ja miten heidän mielestään pitäisi hoitaa perhesuunnittelun eri osa-alueita ja kenen he haluaisivat hoitavan heitä itseään. Taustatietoina kerättiin ikä, siviilisääty, asuinpaikka, koulutus, ammatti, sosioekonominen asema ja terveydentila.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.