FSD3091 Perhesuunnittelukysely: miehet 1994

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Hemminki, Elina (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES))
  • Sihvo, Sinikka (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES))

Asiasanat

abortti, ehkäisy, ehkäisymenetelmät, lisääntymisterveyspalvelut, perhesuunnittelu, potilastyytyväisyys, raskauden ehkäisy, raskaus, synnytys, terveydenhuoltohenkilöstö, vastaanottokäynnit

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten miesten käsityksiä, kokemuksia ja mielipiteitä perhesuunnittelupalveluista. Tutkimuksen toteuttivat STAKESin tutkijat yhteistyössä Tampereen ja Helsingin yliopistojen tutkijoiden kanssa.

Kyselylomake sisälsi kysymyksiä raskauden ehkäisystä, raskauksista, synnytyksistä, raskaudenkeskeytyksistä sekä miesten roolista raskauden ehkäisyssä. Vastaajilta kysyttiin myös terveyspalveluiden käytöstä ja laadusta sekä eri palveluiden tärkeydestä. Taustatietoina kerättiin ikä, siviilisääty, asuinpaikka, koulutus, ammatti ja sosioekonominen asema.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.