FSD3109 Hevoskauppiaiden haastattelut 2012

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Schuurman, Nora (Itä-Suomen yliopisto. Karjalan tutkimuslaitos)

Asiasanat

eläinten hyvinvointi, hevonen, hevosenhoito, hevostalous, hevostilat, ihminen-eläinsuhde, kauppa, kauppiaat, kuluttajakäyttäytyminen, myyjät, ostajat

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa haastateltiin suomalaisia hevoskauppiaita. Haastatteluiden tarkoituksena oli selvittää ihmisen ja eläimen välisen kohtaamisen ja suhteen merkitystä hevoskaupassa sekä hevoskauppaan liittyviä, hevosen hyvinvointia koskevia eettisiä kysymyksiä. Haastateltavilta kysyttiin, miten ostajat löytävät heille sopivan hevosen ja miten omistajan ja hänen hevosensa välinen suhde käytännössä alkaa. Kauppiailta kysyttiin heidän käsityksiään asiakkaista eli hevosen ostajista, asiakkaiden hevostaidoista ja suhtautumisesta hevosiin sekä ostajan ja hevosen välisen emotionaalisen suhteen merkityksestä.

Kauppiailta tiedusteltiin, miten asiakkaiden odotukset vastaavat tarjolla olevia hevosia ja miten kauppiaat itse ohjaavat asiakkaiden valintaa esimerkiksi maahantuonnissa tai hevosen koeratsastuksessa. Ostajan ja hevosen välisestä suhteesta haluttiin tietää, miten kauppiaat tietävät, sopiiko hevonen asiakkaalle ja mikä on hevosen ja ostajan välisen henkilökemian merkitys kaupan onnistumiselle ja hevosen tulevalle hyvinvoinnille. Hevoskauppiaita pyydettiin lisäksi arvioimaan hevosen oman toiminnan osuutta kaupan onnistumisessa. Heitä pyydettiin myös kertomaan jostakin onnistuneesta hevoskaupasta sekä tilanteista, joissa he ovat puuttuneet asiakkaan tekemään valintaan. Haastatteluissa kysyttiin myös, ovatko ostajat muuttuneet sinä aikana, kun haastateltavat ovat toimineet hevosalalla.

Lopuksi haastatteluissa tiedusteltiin, kuinka yleistä hevosen palautuminen myyjälle on, ja kuinka myyjät menettelevät palautustilanteissa.

Taustatietoina haastatteluissa on haastattelupäivämäärä, haastateltavan ikä, sukupuoli ja aika, jonka haastateltava on toiminut hevoskauppiaana.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.