FSD3123 Avoin tiede ja tutkimusaineistot: tutkijakysely 2015

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Fält, Katja (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)
  • Okuloff, Annaleena (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)

Asiasanat

avoin tieto, datapolitiikka, eettisyys, humanistiset tieteet, lääketiede, open access, suositukset, sähköinen aineisto, sähköinen arkistointi, terveystieteet, tietoarkistot, tietosuoja, tutkijat, tutkimusaineisto, tutkimuslaitokset, yliopistot

Sisällön kuvaus

Tutkijakyselyssä kartoitettiin humanistisilla sekä terveys- ja lääketieteen aloilla vallitsevia käytäntöjä sähköisten tutkimusaineistojen käsittelystä ja jatkohyödyntämisestä. Kysely on osa Tietoarkiston CESSDAn kansallisen palveluntuottajan vahvistaminen ja laajentaminen -projektia, jossa valmisteltiin palveluiden räätälöimistä terveystieteisiin ja humanistisille tieteenaloille. Projektia rahoitti Suomen Akatemia.

Tutkimuksessa kysyttiin laitosten ja organisaatioiden ohjeista ja kyselyn tieteenalojen käytännöistä tutkimusaineistojen avoimuuden ja aineistojen arkistoinnin suhteen. Kyselyssä tiedusteltiin myös Tietoarkiston tunnettuutta ja tutkijoiden mielipiteitä sopivista toimijoista arkistoinnissa ja tutkimusaineistojen jatkokäytössä. Tietoarkisto toteutti vuonna 2006 vastaavan kyselyn, joka kohdennettiin kaikille Suomen yliopistojen humanististen, yhteiskuntatieteellisten ja käyttäytymistieteellisten alojen professoreille. Nyt toteutettu tutkijakysely vertailee asenteiden ja käytäntöjen muuttumista vuosien välillä.

Taustatietoina kysyttiin vastaajan organisaatio, sukupuoli ja edustama tieteenala.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.