FSD3127 Tampereen korkeakouluopiskelijoiden asuminen 2016

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Lehtinen, Jarmo (Tampereen kaupunki)
  • Partanen, Jussi (Tampereen kaupunki)

Asiasanat

asuinalueet, asuinympäristö, asuminen, asunnot, elinkustannukset, omistusasunnot, opiskelija-asunnot, opiskelijat, toiveet, tulot, vuokra-asunnot, vuokrat

Sisällön kuvaus

Aineistossa kartoitetaan Tampereen korkeakoulujen opiskelijoiden asumista vuonna 2016. Kysely on jaettu kolmeen pääteemaan: nykyinen asumistilanne, asumistoiveet ja asumishistoria opiskeluaikana.

Vastaajilta tiedusteltiin aluksi asumistilanteeseen liittyen muun muassa asumistapaa, huoneistossa asuvien henkilöiden määrää, huoneiston kokoa, asumiskustannuksia, asunnon sijaintia sekä tyytyväisyyttä asumistilanteeseensa. Asumistoiveisiin liittyen kartoitettiin muun muassa suhtautumista opiskelija-asuntoihin sekä sitä, kuinka merkittävänä vastaaja piti asuntoa etsiessään esimerkiksi asumiskustannuksia, asunnon kokoa, etäisyyttä oppilaitokseen ja läheisiin ihmisiin, asunnon kuntoa ja varusteluita sekä asuinalueen ja taloyhtiön ominaisuuksia. Vastaajia pyydettiin myös valitsemaan kolme Tampereen asuinaluetta, joissa mieluiten asuisivat opiskeluaikana. Asumishistorian osalta kysyttiin opiskeluaikaisten muuttojen syitä, asuntojen määrää opiskeluaikana sekä asumisen kestoa kussakin asunnossa.

Taustakysymyksinä tiedusteltiin vastaajien opiskelun päätoimisuutta, siviilisäätyä, kuukausittain käytettävissä olevia tuloja, opintojen arvioitua päättymisajankohtaa, aikaisempia opintoja sekä vanhempien koulutusta ja ammattia. Lisäksi aineistossa on rekisterimuuttujia, joita ovat muun muassa vastaajan korkeakoulu, sukupuoli, ikä luokiteltuna, kansalaisuus, koti- ja asuinkunta, opintojen aloitusvuosi luokiteltuna sekä tiedekunta ja suoritettava tutkinto.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.