FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)
  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto

Asiasanat

harrastukset, internet, lapset (ikäryhmä), liikunta, mediankäyttö, nuoret, sosiaaliset suhteet, vapaa-aika, vapaa-ajantoiminnat, ystävät

Sisällön kuvaus

Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 haastattelututkimuksessa kerättiin tietoja lasten ja nuorten vapaa-ajasta, median käyttötavoista ja liikunnasta. Tutkimus on jatkoa aiemmin Nuorten vapaa-aikatutkimuksen nimellä kulkeneelle tutkimukselle, jonka nimi päivitettiin Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimukseksi kohderyhmän alaikärajan laskemisen vuoksi.

Aluksi esitettiin kysymyksiä lapsen tai nuoren vanhemmille tai huoltajille. Kysymykset käsittelivät kotitalouden rakennetta, sisarusten lukumäärää ja ikää sekä ketä kotitalouteen kuuluu. Tässä yhteydessä kysyttiin myös vanhempien tai huoltajien koulutustasoa.

Seuraavaksi kysymykset käsittelivät lapsen tai nuoren median käyttöä ja liikuntaa. Näihin kysymyksiin vastasivat alle 15-vuotiaiden vanhemmat tai huoltajat ja yli 15-vuotiaat itse.

Tämän jälkeen lapset tai nuoret vastasivat kysymyksiin itse. Kysymykset käsittelivät vapaa-ajan määrää, harrastuksia, seurassa, kerhossa tai yhdistyksissä toimimista ja median käyttöä. Kysyttiin myös, mitä erilaisia laitteita lapsilla tai nuorilla oli käytössään vapaa-ajalla, kuinka usein he näitä käyttivät ja mihin tarkoituksiin. Lisäksi kysyttiin, millaisiin eri tarkoituksiin internetia käytettiin.

Seuraavaksi kysymykset käsittelivät yhteydenpitoa ja yhteisöllisyyttä. Kysyttiin ystävien määrää, missä ystäviin on tutustuttu sekä median käytöstä yhteydenpitoon sukulaisten ja ystävien kanssa. Kysyttiin myös, kuinka usein vastaajat tapasivat ystäviään kasvokkain.

Liikuntaa käsittelevissä kysymyksissä kysyttiin kaikesta vapaa-ajalla tapahtuvasta liikunnasta, ei pelkästään erilaisista urheilulajeista. Kysyttiin, harrastaako vastaaja mitä tahansa liikuntaa ja kuinka usein sekä mitä liikuntamuotoja harrastetaan ja olisiko vastaajalla joku mieluisa liikuntalaji, mitä hän haluaisi harrastaa. Tiedusteltiin myös syitä olla harrastamatta liikuntaa.

Lopuksi vastaajia pyydettiin arvioimaan tyytyväisyyttään elämän eri osa-alueisiin.

Taustamuuttujina olivat muun muassa ikä luokiteltuna, maakunta, sukupuoli, kieli, perhemuoto, vanhempien tai huoltajien koulutustaso, kotitalouden rakenne, asuinpaikan tyyppi, opiskelutilanne, työssä käynti ja korkein suoritettu tutkinto.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.