FSD3144 Sosiaalialan ammattilaisten näkemyksiä vammaispalveluista 2015

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Lappalainen, Tiina (Invalidiliitto)
  • Laisi, Nina (Invalidiliitto)
  • Vauramo, Mirja (Invalidiliitto)

Asiasanat

jaksaminen, laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, sosiaalihuolto, sosiaalityö, sosiaalityöntekijät, tiedonhankinta, toimintakyky, vammaiset, vammaispalvelut, vammaistuet

Sisällön kuvaus

Kyselyssä kartoitettiin sosiaalialan ammattilaisten näkemyksiä vammaispalveluista. Vastaajilta kysyttiin vammaispalvelujen tilasta ja toimivuudesta sekä vammaispalveluissa tarvittavasta osaamisesta ja työmenetelmistä. Kyselyssä oli kolme pääaihetta; rakenteellinen sosiaalityö vammaispalveluissa, palveluprosessi sekä ammatillisuutta ja osaamista vahvistava tuki.

Rakenteellista sosiaalityötä koskevat kysymykset käsittelivät työyhteisön tilannetta ja vammaispalvelun sosiaalialan työn näkyvyyden ja vaikuttavuuden kehittämistä.

Palveluprosessia kuvailevat kysymykset käsittelivät asiakkaiden määrää, mitä lakeja asiakkaisiin sovelletaan, onko uusi sosiaalihuoltolaki vaikuttanut työssä, millä tavoin hankitaan tietoja asiakkaista, miten usein erilaisia tehtäviä kuuluu työhön sekä missä yhteyksissä vastaajat tunsivat tarvitsevansa tukea työssään.

Ammatillisuutta ja osaamista vahvistavaa tukea käsitelleissä kysymyksissä kysyttiin, mitä ja millaista työssä jaksamista auttavaa tukea vastaajilla on käytössään.

Taustamuuttujina olivat tehtävänimike, koulutus, työsuhteen laatu, työnantajan organisaation laatu ja maakunta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.