FSD3184 Diakoniabarometri 2016

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Gävert, Titi (Kirkkohallitus. Kirkon diakonia ja sielunhoito)
  • Juntunen, Elina (Kirkkohallitus. Diakonian tutkimuksen seura)
  • Kiiski, Jouko (Itä-Suomen yliopisto)
  • Laine, Tiina (Diakoniatyöntekijöiden Liitto)

Asiasanat

arvot, diakonia, huono-osaisuus, maahanmuuttajat, pakolaiset, työelämä, työilmapiiri, työturvallisuus, voimaantuminen, yhteistyö

Sisällön kuvaus

Diakoniabarometrit kartoittavat diakoniatyöntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia työstään. Diakoniabarometri 2016 keskittyi erityisesti syksyn 2015 maahanmuuttaja-aaltoon. Teemoina ovat huono-osaisuuteen liittyvät kysymykset sekä yhteisöllisyyden mahdollisuuksien pohdinta avun tarjoamisen kanavana.

Aluksi tiedusteltiin, minkälaisia ihmisiä vastaajat olivat kohdanneet työssään vuonna 2015 (esim. hengellisen väkivallan uhri, asunnoton). Lisäksi kysyttiin, mitä diakoniatyöntekijät olivat tehneet työssään vuonna 2015 (esim. kutsunut ihmisiä toimimaan yhdessä). Kyselyssä selvitettiin myös viikkotyöajan jakautumista. Edelleen vastaajilta tiedusteltiin, minkälaisia toimenpiteitä kirkko ja yhteistyökumppanit ovat tehneet auttaakseen turvanpaikanhakijoita. Vastaajilta selvitettiin myös kokemuksia turvapaikanhakijoiden auttamisesta.

Diakoniabarometrissa kartoitettiin lisäksi työolosuhteita kysymällä mm. työaikana tapahtuneista uhkaavista tilanteista ja fyysisestä väkivallasta. Lopuksi kysyttiin tärkeimpiä diakoniatyön osaamisalueita ja arvojen merkitystä työyhteisössä.

Taustamuuttujina oli mm. työskentelypaikan asukasmäärä, ikäryhmä, koulutustausta, sukupuoli, työkokemus ja hiippakunta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.