FSD3215 Ananda-lehden joogakysely 2013

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Salomäki, Hanna (Kirkon tutkimuskeskus)
  • Ketola, Kimmo (Kirkon tutkimuskeskus)
  • Vuojus, Taneli (Kirkon tutkimuskeskus)
  • Broo, Måns (Åbo Akademi. Uskontotieteen laitos)

Asiasanat

elämänkatsomus, henkinen kasvu, henkisyys, jooga, maailmankatsomus, uskonnollisuus, uskonto

Sisällön kuvaus

Kyselyssä kartoitetaan Ananda-lehden lukijoiden käsityksiä joogasta sekä erilaisista elämänkatsomuksellisista ja uskonnollisista kysymyksistä. Kysymykset käsittelivät vastaajien uskontoa, henkisyyttä ja maailmankatsomusta sekä kiinnostusta joogaan ja henkisyyteen.

Aluksi vastaajille esitettiin lukuisia uskontoa, jumalallisuutta, yliluonnollisuutta, henkisyyttä ja todellisuutta koskevia väittämiä. Seuraavaksi kysyttiin, millaisista lehden jutuista vastaajat olivat eniten kiinnostuneita, onko heillä säännöllisiä jooga- tai muita henkisiä harjoituksia ja kuinka usein. Lisäksi kysyttiin, mitä erilaisia joogasuuntauksia vastaaja on kokeillut ja millaisia erilaisia henkisyyteen tai joogaan liittyviä asioita vastaajat olivat kokeneet tai millaisiin tapahtumiin he olivat osallistuneet. Tämän jälkeen haluttiin tietää tärkein syy joogan harjoittamiseen ja missä joogaa tai muita henkisiä harjoituksia yleensä tehtiin. Lopuksi tiedusteltiin, kuinka usein vastaajat kävivät kirkossa ja missä määrin he uskoivat erilaisiin uskonnollisiin asioihin.

Taustamuuttujia olivat sukupuoli, ikä (luokiteltu), koulutus, kuuluminen uskonnolliseen yhdyskuntaan, asuinpaikkakunnan tyyppi ja viime vaaleissa äänestetty puolue.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.