FSD3218 Nuoret estradille: Valokuvaustyöpaja nuorisokahvilassa 2015

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kiuru, Inka (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)
  • Myllynen, Milka (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)
  • Pienimäki, Mari (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)
  • Kotilainen, Sirkku (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)

Asiasanat

itseilmaisu, julkisuus, mediakasvatus, medialukutaito, monikulttuurisuus, monilukutaito, nuoret, osallistuminen, toimijuus, työpajat, valokuvaus, voimaantuminen

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu Nuoret estradille -tutkimushankeen järjestämässä nuorten monikulttuurisessa valokuvaustyöpajassa kerättyjen haastattelujen litteraatioista sekä hankkeen tutkijoiden tuottamista havaintopäiväkirjoista. Työpaja toteutettiin eteläsuomalaisen kaupungin kahvilamaisessa nuorisotilassa. Haastateltavat henkilöt ovat työpajaan osallistuneita nuoria.

Haastattelujen teemoja olivat mm. sosiaalinen media, monikulttuurisuus, vaikuttaminen, oman äänen kuuluvuus ja julkisuus. Yksittäisissä kysymyksissä kysyttiin nuoren taustatietojen lisäksi mm. sitä, miksi nuori käy kyseisessä nuorisokahvilassa ja miksi nuori lähti mukaan tutkimusprojektiin. Lisäksi kysyttiin esimerkiksi sitä, saako nuori mielestään halutessaan oman äänensä kuuluviin ja onko omaa ääntä joskus yritetty vaimentaa. Nuorilta kysyttiin myös kokeeko hän kuuluvansa osaksi suomalaista yhteiskuntaa, ja onko monikulttuurinen tausta rikkaus vai heikkous. Haastateltavilta kysyttiin myös sosiaalisen median käytöstä ja suhteesta julkisuuteen.

Aineiston sisältämät havaintopäiväkirjat kattavat kahden tutkijan merkinnät koko valokuvaustyöpajan ajalta. Lisäksi mukana on kolmannen tutkijan havaintopäiväkirja yhdeltä tapaamiskerralta. Havaintopäiväkirjat on tehty muistiinpanojen pohjalta.

Haastateltavien taustatietoina on mainittu mm. sukupuoli ja ikä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.