FSD3249 Tampereen yliopiston opiskelijoiden henkilökohtainen tiedonhallinta 2017

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Männistö, Ruut (Tampereen yliopisto. Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)

Asiasanat

asiakirjat, dokumentit, organisointi, paperiset asiakirjat, sähköiset asiakirjat, säilytys, tiedonhallinta

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin Tampereen yliopiston opiskelijoiden henkilökohtaista tiedonhallintaa ja tarkoituksena oli selvittää, kuinka opiskelijat säilyttävät ja organisoivat opiskeluun liittyviä dokumentteja.

Ensin kyselyssä oltiin kiinnostuneita opiskeluun liittyvistä paperidokumenteista. Opiskelijoilta kysyttiin, mitä dokumentteja heiltä löytyy paperisina sekä miten ja kuinka pitkään he niitä säilyttävät. Opiskelijoilta tiedusteltiin myös syitä paperisten dokumenttien säilyttämiselle. Seuraavaksi kyselyssä oltiin kiinnostuneita sähköisistä opiskeludokumenteista. Opiskelijoilta kysyttiin, mitä dokumentteja he säilyttävät sähköisesti ja missä he niitä säilyttävät. Lisäksi kartoitettiin sähköisten dokumenttien järjestämistä ja uudelleennimeämistä. Lopuksi kyselyssä kysyttiin yleisesti opiskeluun liittyvien dokumenttien siirtämisestä paikasta toiseen ja tarpeettomien dokumenttien poistamisesta.

Taustamuuttujina ovat vastaajan ikä luokiteltuna, sukupuoli, tiedekunta ja opiskeluvuosien määrä korkeakouluissa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.