FSD3259 Ihmismielen ja mekanistisen maailman ymmärtäminen 2013

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Lindeman, Marjaana (Helsingin yliopisto. Psykologian ja logopedian osasto)
  • Svedholm-Häkkinen, Annika (Helsingin yliopisto. Psykologian ja logopedian osasto)
  • Riekki, Tapani (Helsingin yliopisto. Psykologian ja logopedian osasto)

Asiasanat

autismi, autismi, avaruudellinen hahmottaminen, empatia, kognitiivinen uskontotiede, kognitiiviset prosessit, kognitio, magia, ongelmanratkaisu, paranormaalit ilmiöt, persoonallisuus, päättely, sosiaalinen vuorovaikutus, teleologia, tunteet, uskomukset, uskonnollisuus

Sisällön kuvaus

Aineisto on psykologinen kysely ajattelusta ja uskomuksista. Kyselyssä kartoitettiin mm. vastaajan kykyä tuntea myötätuntoa ja ymmärtää muiden ihmisten ajatuksia ja elotonta luontoa, intuitiivista, reflektiivistä ja joustavaa ajattelua, uskonnollisuutta ja visuaalista hahmottamista. Osa kysymyspattereista on standardoituja mittareita ja osa tutkijoiden itsekehittämiä (ks. lisätietoa koodikirjan liitteistä). Aineisto kerättiin osana Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimussarjaa Ihmismielen ja mekanistisen maailman ymmärtäminen (hankenumero 266573), jonka tarkoitus oli analysoida päättelyä, intuitiivisia psykologian ja fysiikan taitoja ja niiden suhdetta yliluonnollisiin uskomuksiin. Samoille vastaajille toteutettiin uusi täydennyskeruu vuonna 2015, johon vastasi 420 henkilöä. Aineisto löytyy Tietoarkistosta nimellä FSD3260 Ihmismielen ja mekanistisen maailman ymmärtäminen 2013-2015.

Kyselyn alussa kartoitettiin vastaajan oman ja vanhempien työn sisältöä, empatiakykyä Short Empathy Quotient –mittarilla, yliluonnollisten ilmiöiden selittämistä ja autismin piirteitä Autism Spectrum Quotient Short -mittarilla. Sitten kyselyssä kartoitettiin intuitiivista ajattelutyyliä, ja vastaajille esitettiin mentaalisen rotaation tehtäviä.

Seuraavaksi kyselyssä tiedusteltiin vastaajan sukupuolirooli-identiteettiä (Sex Role Inventory) ja miten vastaaja suhtautuu paranormaaleihin ja uskonnollisiin ilmiöihin. Seuraavaksi vastaajan tuli arvioida silmäkuvien perusteella, mitä tunnetta kuvan henkilö tuntee annetuista vaihtoehdoista (Revised Eyes Test). Vastaajalle esitettiin lisäksi sosiaaliseen älykkyyteen (Tromsø Social Intelligence Scale), tarkoituksen näkemiseen ja harrastuksiin liittyviä kysymyksiä tai väitteitä. Edelleen kyselyssä tiedusteltiin vastaajan ystäväsuhteista, esittämällä väitteitä sosiaalisten suhteiden tilasta.

Kyselyssä esitettiin myös kysymyksiä systemoinnista eli elottoman luonnon lainalaisuuksista, ja analyyttisestä sekä intuitiivisesta ajattelutavasta (Rational-Experiential Inventory (REI)). Vastaajalle esitettiin myös mekanistista ajattelukykyä mittaavia viputehtäviä sekä kartoitettiin erilaisia päättelyvirheitä. Kyselyn lopussa kartoitettiin vastaajan skitsotyyppisiä piirteitä (Schizotypal Personality Questionnaire Brief), empatiaa kuvatehtävän avulla, päättelykykyä (Cognitive Reflection Test) ja avaruudellista hahmottamiskykyä karttatehtävän avulla.

Taustamuuttujina aineistossa ovat mm. ikä, sukupuoli, uskontokunta, kätisyys, koulutus, päätoiminen toimenkuva, opiskelupaikka, koulutuksen tai työn ala, viimeisin kouluarvosana matematiikassa ja fysiikassa sekä oman ja vanhempien työssä tai opiskelussa painottuneet asiat.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.