FSD3267 SOS-kriisikeskuksen asiakkaiden haastattelut 2017

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Laukkanen, Sanna (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)

Asiasanat

avustustoiminta, elämänmuutokset, henkinen pahoinvointi, henkinen tuki, keskusteluapu, kriisikeskukset, kriisit, selviytyminen, toimijuus, tukeminen

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu kuuden SOS-kriisikeskuksessa asioineen aikuisen kerronnallisista teemahaastatteluista. Haastatteluilla kartoitettiin haastateltavien selviytymisprosessia vaikeassa elämäntilanteessa sekä SOS-kriisikeskuksen roolia selviytymisessä. Haastateltavien asiakkuus kriisikeskuksessa oli päättynyt 4-6 kuukautta ennen haastattelua. Asiakkuuden syynä oli useimmin avioero tai parisuhteen päättyminen, ja lisäksi elämäntilanteet olivat olleet monilla tavoin kuormittavia jo pidemmän aikaa. Yksi haastateltavista oli mies ja viisi naisia, ja iältään haastateltavat olivat 32-50-vuotiaita.

Haastateltavat kertoivat, mikä heidät oli saanut tulemaan asiakkaiksi kriisikeskukseen, minkälainen heidän elämäntilanteensa oli silloin ja millaista apua he saivat kriisikeskukselta. Haastateltavat kertoivat tapaamisista kriisikeskuksen työntekijöiden kanssa sekä siitä, miten he olivat päässeet eteenpäin vaikeassa elämäntilanteessa.

Taustatietoina aineistossa on päivämäärä, haastateltavan ikä, sukupuoli sekä haastattelupaikka.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.