FSD3308 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2018

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 • Sainio, Tapani
 • Kummala-Mustonen, Merja
 • Alroth, Susanne
 • Ihanamäki, Satu
 • Litmanen-Peitsala, Päivi
 • Priha, Leena
 • Sarmela, Matti
 • Juntumaa, Jouni
 • Valtonen, Raija
 • Seppänen, Antti

Asiasanat

asiakaspalvelu, asiakastyytyväisyys, kirjastoaineistot, kirjastonkäyttö, kirjastopalvelut, kirjastot, kokoelmat, lainaustoiminta, lukeminen, vaikuttavuus, verkkopalvelut, yleiset kirjastot

Sisällön kuvaus

Yleisten kirjastojen käyttäjäkysely keräsi tietoa kirjastopalvelujen käytöstä sekä asiakastyytyväisyydestä. Kyselyllä kartoitettiin kirjastojen käyttöä yleensä, kirjastoja asiointiympäristöinä, kokoelmia ja aineistoja, asiakaspalvelua sekä kirjastojen hyötyjä ja vaikutuksia. Käyttäjäkysely on osa kirjastopalvelujen valtakunnallisen toteutumisen arviointia sekä kehittämistyön väline jokaiselle kirjastolle itselleen. Kyselyn rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kirjaston käyttöä tutkittiin kysymällä kuinka usein ja miksi kirjastossa asioidaan. Tiedusteltiin myös, mitä kirjaston verkkopalveluita vastaajat käyttivät.

Kirjastoa asiointiympäristönä, kirjaston kokoelmia ja aineistoja sekä asiakaspalvelua kartoitettiin esittämällä näitä palveluja koskevia väittämiä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan palveluja niiden tärkeyden ja toimivuuden suhteen. Pyydettiin myös kokonaisarviota kirjastopalvelujen tärkeydestä ja onnistumisesta. Lopuksi kysyttiin, miten arvioidut palvelut ovat vaikuttaneet vastaajan työhön, opiskeluun tai muuhun toimintaan.

Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä, koulutus ja elämäntilanne.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.