FSD3317 Nuorisojärjestötoimijoiden ryhmähaastattelut 2015

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Taavetti, Riikka (Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi)

Asiasanat

järjestöt, järjestötoiminta, kansalaisyhteiskunta, kehittämisprojektit, kolmas sektori, nuoret, nuorisojärjestöt, nuorisotyö, osallistuminen, vapaaehtoistoiminta

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa haastateltiin nuorisojärjestöille tarkoitettuun Vetovoima-kehityshankkeeseen 2014-2015 osallistuneita järjestötoimijoita. Vetovoima-hankkeen tavoitteena oli jakaa hyviä käytäntöjä, kehittää uusia toimintamalleja ja tukea nuorten järjestötoiminnan kehitystä. Haastatteluryhmät muodostettiin valmennukseen osallistuneista nuorisojärjestöjen ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen toimijoista, muiden nuorisojärjestöjen toimijoista sekä hankkeen valmentajista eli sparraajista. Yhteensä haastatteluihin osallistui kahdeksan järjestötoimijaa ja kolme valmentajaa. Vetovoima-hankkeen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Haastatteluissa pohditaan nuorten merkitystä järjestötoiminnalle sekä järjestökentän kehitystä yleisemmin. Haastatteluissa käsitellään esimerkiksi sitä, ketkä järjestötoimintaan osallistuvat, miten toimintaa voisi kehittää, miten valmennukseen osallistuminen on tukenut kehittymistä ja mikä on nuorisojärjestöjen paikka yhteiskunnassa. Vastaajat pohtivat lisäksi järjestöjen merkitystä nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksiin sekä sitä, mikä nuoria houkuttelee mukaan toimintaan ja mikä ajaa sieltä pois. Yleisemmällä tasolla keskusteltiin järjestöjäsenyyden merkityksistä, järjestöjen yhteiskunnallisesta paikasta sekä toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta. Aineistossa keskustellaan myös nuorisojärjestöjen rakenteista ja nuorten osuudesta järjestöjen päätöksenteossa. Keskustelu sivuaa lisäksi järjestökenttien pohjoismaista vertailua sekä vähemmistöryhmien osallistumista järjestökentällä.

Vastaajien tarkkoja taustatietoja ei kerätty tutkimuksen aikana. Taustatietoina aineistossa ovat haastattelupäivä sekä järjestö, jossa haastateltu toimi hankkeen aikana.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.