FSD3347 Nais- ja miesjohtajien uramenestys liikunta-alalla 2013

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Aalto-Nevalainen, Päivi

Asiasanat

esimiestyö, fyysinen aktiivisuus, johtajat, kannustaminen, liikunta-ala, liikuntatoimi, menestyminen, perhe-elämä, sosiaalinen tuki, sukupuolisyrjintä, tasa-arvo, tukihenkilöt, työnkuva, urakehitys, urheilu- ja liikuntajärjestöt

Sisällön kuvaus

Kyselyssä selvitetään liikunta-alalla toimivien johtajien menestystä työuralla ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Teemoina ovat mm. oma työura, nykyisen työpaikan toimintakulttuuri, sukupuolten välinen tasa-arvo, työuralla etenemisen tukeminen sekä työn ja perheen yhteensovittaminen. Tutkija keräsi aineiston väitöskirjaansa varten, jossa hän vertaili nais- ja miesjohtajien uramenestystä liikunta-alalla.

Vastaajalta tiedusteltiin aluksi taustatietoja ja omaan liikkumiseen sekä liikunta-alan taustaan liittyviä kysymyksiä, kuten esimerkiksi, onko toiminut tuomarina tai luottamushenkilönä ja seuraako paljon urheilua. Seuraavaksi kysyttiin nykyisen työn piirteistä, kuten työsuhteen kestosta ja viikoittaisesta työajasta ja johtamiskokemuksista. Lisäksi vastaajalle esitettiin väitteitä verkostoitumisesta ja sosiaalisten suhteiden merkityksestä uramenestykselle ja kysyttiin mahdollisista poissaoloista työelämästä esim. vuorotteluvapaan tai vanhempainvapaan vuoksi. Myös vastaajan tyytyväisyyttä omaan urakehitykseensä tiedusteltiin.

Seuraavat kysymykset käsittelivät vastaajan nykyistä työorganisaatiota ja sosiaalista tukea. Vastaajalle esitettiin väitteitä organisaation toimintakulttuurista esim. rekrytointiin, palkkaukseen, työsuhteen hoitoon, sukupuolten väliseen kohteluun, uramahdollisuuksiin sekä perhe-elämään liittyen. Seuraavaksi tiedusteltiin vastaajan saamaa välitöntä-, psykososiaalista- ja käytännön tukea uralla etenemiseen erikseen mainituilta tahoilta, sekä onko hänellä ollut tukena mentoria jossain työuransa vaiheessa. Lopussa vastaajalta kysyttiin työn- ja yksityiselämän sovittamiseen liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi kotitöiden jakautumisesta ja ulkopuolisen avun hyödyntämisestä.

Taustamuuttujina aineistossa on mm. ikä luokiteltuna, sukupuoli, siviilisääty, suuralue, lasten lukumäärä, työnantajatyyppi ja koulutus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.