FSD3362 Haastattelut digitaalisen tutkimuksen fasilitoinnista 2017

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Oiva, Mila (Aalto-yliopisto)

Asiasanat

digitaaliset ihmistieteet, fasilitointi, järjestäminen, kansainvälinen vertailu, kehittäminen, monitieteisyys, tutkijat, tutkimuslaitokset, tutkimusmenetelmät

Sisällön kuvaus

Tämä aineisto sisältää tietoa tutkimustyön fasilitoinnista digitaalisen ihmistieteen keskuksissa Suomessa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Tutkimuksessa pyrittiin löytämään hyviä käytäntöjä jaettavaksi muihin organisaatioihin, joissa tehdään humanistista tutkimusta digitaalisia menetelmiä hyödyntäen. Aineisto sisältää kahdeksan asiantuntijahaastattelua, joista kuusi on toteutettu englanniksi ja kaksi suomeksi. Haastattelut suoritettiin osana Koneen säätiön rahoittamaa hanketta "From Roadmap to Roadshow: A collective demonstration and information project to strengthen Finnish digital history".

Haastatteluissa selvitettiin perustietoja digitaalisen ihmistieteellisen tutkimuksen keskuksista, koskien esimerkiksi henkilöstöä, rahoitusta, fyysisiä tiloja sekä järjestettyä toimintaa. Kysymyksillä tavoiteltiin myös ideoita siihen, miten digitaalisten metodien tunnettuutta voisi lisätä, miten uusia ihmisiä saataisiin houkuteltua mukaan toimintaan ja miten monitieteisyyttä voisi kehittää. Haastatellut kertovat myös kohtaamistaan haasteista tutkimustyön fasilitointiin liittyen.

Haastatteluihin osallistuneet asiantuntijat esiintyvät omilla nimillään. Myös heidän edustamansa organisaation nimi ja sijainti sekä haastatteluaika ja -paikka sisältyvät taustatietoihin. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.