FSD3364 Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö kunnallisessa sosiaalityössä 2017

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Simola, Jenni (Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta)

Asiasanat

ammattietiikka, arvot, asenteet, epäoikeudenmukaisuus, kehittäminen, oikeudenmukaisuus, organisaatiot, osallistuminen, poliittinen päätöksenteko, sosiaalityö, sosiaalityöntekijät, työolot, työyhteisöt, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, yhteiskunta

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sosiaalityöntekijöiden suhtautumista ammatillisiin arvokysymyksiin, koettuihin työolosuhteisiin sekä erityisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja rakenteelliseen sosiaalityöhön. Aluksi vastaajilta kysyttiin, kuinka tärkeinä he pitävät oikeudenmukaisuutta, erilaisuutta ja eriarvoisuutta käsitteleviä periaatteita. Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka usein he joutuvat työskentelemään ammattieettisten periaatteiden vastaisesti ja kokevatko he epäoikeudenmukaisuutta organisaation toimintatavoissa. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa työhyvinvointiaan.

Seuraavaksi kysyttiin vastaajien mahdollisuuksista toteuttaa yhteiskunnallista vaikuttamista nykyisessä työssään. Väittämillä selvitettiin esimerkiksi mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttaa oman organisaation toimintakäytäntöihin. Tämän jälkeen pyydettiin arvioimaan, kuinka tärkeänä he pitävät edellä mainittujen tehtävien toteuttamista työssään.

Vastaajilta kysyttiin, mihin päämääriin sosiaalityön yhteiskunnallinen vaikuttaminen tulisi ensisijaisesti kohdistaa. Vastaajille esitettiin useita työhön liittyviä kysymyksiä, joilla selvitettiin muun muassa nykyisen organisaation ja työyhteisön suhtautumista yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä vastaajan yhteiskunnallisen asiantuntemuksen hyödyntämistä kehittämistyössä. Lopuksi kysyttiin vastaajan kiinnostuksesta, mahdollisuuksista ja aktiivisuudesta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Taustamuuttujina ovat vastaajan syntymävuosi, työpaikan toimiala, työpaikan sijaintikunta, työkokemus sosiaalityöntekijänä, työkokemus nykyisessä tehtävässä, työsuhteen laatu, sosiaalityöntekijän pätevyys, korkein koulutus, valmistumisvuosi ja opiskelu tällä hetkellä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.