FSD3365 Paikallisten organisaatioiden rooli kotouttamistyössä Jyväskylässä 2018

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Pulkkinen, Marianne (Jyväskylän yliopisto. Historian ja etnologian laitos)

Asiasanat

kansalaisjärjestöt, kansalaisopistot, kotouttaminen (maahanmuuttajat), maahanmuuttajat, maahanmuuttajatyö, monikulttuurisuus, pakolaiset, pakolaistyö, sosiaalinen integraatio, sosiaalinen vuorovaikutus, turvapaikanhakijat

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu viiden Jyväskylässä maahanmuuttajien kotouttamistyötä tekevän organisaation työntekijöiden haastattelulitteraatioista. Tutkittavista organisaatioista suurimman osan toimintaa ei ole kohdistettu yksinomaan maahanmuuttajille, vaan toiminta suunnataan kaikille kaupunkilaisille henkilöiden taustasta riippumatta. Haastatteluja on yhteensä kuusi, joista yksi on parihaastattelu.

Haastateltavilta kysyttiin mm. sitä, miten haastateltavan organisaatio tukee maahanmuuttajan kotoutumista, mille maahanmuuttajaryhmälle toiminta on suunnattu, ja onko toiminnan taustalla jokin ideologia. Kysyttiin myös mistä organisaatio saa resursseja toiminnalleen. Haastateltavien omaan taustaan liittyen kysyttiin esimerkiksi työkokemuksen pituudesta maahanmuuttajatyössä ja sitä, mikä haastateltavan mielestä on työssä haastavinta ja mikä palkitsevinta.

Taustatietoina on mainittu mm. haastateltavan organisaatio ja sukupuoli.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.