FSD3387 Masennus- ja itsetuhoisuuskysely 2019

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • MIELI Suomen Mielenterveys ry
  • Manifesto

Asiasanat

ahdistus, avuntarve, henkinen pahoinvointi, itsemurha, itsetuhokäyttäytyminen, masennus, mielenterveys, mielenterveyshäiriöt

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten masentuneisuutta ja itsetuhoisuutta. Kyselyn tilasi viestintätoimisto Manifesto "mitäkuuluu" -kampanjaa varten. "Mitäkuuluu" on viestintätoimisto Manifeston ja luova toimisto Bob the Robotin MIELI Suomen Mielenterveys ry:lle toteuttama kampanja itsemurhien ehkäisemisen tukemiseksi. Kysely toteutettiin IROResearchin Tuhat suomalaista -kuluttajapaneelin avulla.

Vastaajilta kysyttiin, kokevatko he itsensä masentuneiksi ja ovatko he harkinneet itsemurhaa. Lisäksi tiedusteltiin, tuntevatko vastaajat jonkun muun, joka on tehnyt tai yrittänyt tehdä itsemurhan. Kyselyssä tiedusteltiin, ovatko vastaajat saaneet apua itsetuhoisiin ajatuksiin, sekä millaista apua ja tukea he toivovat saavansa.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikäryhmä, koulutustaso, ammattiryhmä, elinvaihe, asuinpaikkakunnan tyyppi sekä maakunta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.