FSD3402 Yhdeksäsluokkalaisten luontosuhde 2019

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kulha, Saija (Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen ja kulttuurin tiedekunta)
  • Huttunen, Sari (Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen ja kulttuurin tiedekunta)

Asiasanat

Nature Relatedness Scale, hyvinvointi, luonto, luontosuhde, nuoret, onnellisuus, tunteet, tyytyväisyys, ympäristö

Sisällön kuvaus

Aineisto on osa tutkimusta, jossa kartoitettiin yhdeksäsluokkalaisten luontosuhdetta luontosuhdekyselyn ja onnellisuuskertomusten avulla. Jokaiselle vastaajalle on aineistossa henkilökohtainen koodi, jonka avulla kyselyn vastaajat on yhdistettävissä Tietoarkistoon arkistoidun kvalitatiivisen FSD3403 Yhdeksäsluokkalaisten kirjoituksia onnellisuudesta 2019 -aineiston onnellisuuskertomusten kirjoittajiin.

Kysely koostuu 21 luontosuhdetta kuvaavasta väittämästä, jotka perustuvat Nature Relatedness -mittarin suomenkieliseen versioon. Mittarin ohjeiden avulla muuttujista voi laskea jokaiselle vastaajalle luontosuhteen vahvuutta kuvaavan luontosuhdearvon. Aineisto sisältää myös tutkijan laskemat Nature Relatedness -mittarin mukaiset NR-arvomuuttujat sekä summamuuttujien laskemista varten muuttujat 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15 ja 18 käännettyinä. Lisäksi aineistossa kysyttiin vastaajan tyytyväisyyttä nykyiseen elämäänsä asteikolla 4-10.

Aineisto ei sisällä taustamuuttujia.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.